BBR Light

Enheder søgning

Find enheder fra OIS. For dokumentation af begreber, felter, kodelister m.v. henvises til BBR datamodellen, BBR's registreringsindhold og OIS-dokumentationen.

GET http://dawa.aws.dk/bbrlight/enheder

Parametre

NavnBeskrivelse
idFind enheden med den angivne ID (Enhed_id) (Flerværdisøgning mulig).
adresseidFind enhederne med den angivne adresseid (EnhAdr_id) (Flerværdisøgning mulig).
bygningsidFind enhederne i den angivne bygning. (Flerværdisøgning mulig).
kommunekodeFind enheder, der ligger i en bygning med den angivne kommunekode (KomKode) (Flerværdisøgning mulig).
strukturAngiver hvilken svarstruktur der ønskes. "mini" angiver, OIS-entiten uden relatede entiteter. "nestet" angiver, at evt. relateredeentiter skal medtages. "flad" angiver, at relaterede entiter skal medtages, men i en flad struktur. "nestet" er default for JSON format, "flad" er default for GeoJSON og CSV.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.

Eksempler

Find enheder for adressen med id 0a3f50ad-9b51-32b8-e044-0003ba298018

http://dawa.aws.dk/bbrlight/enheder?adresseid=0a3f50ad-9b51-32b8-e044-0003ba298018

Find enheder i bygningen med id c09059c8-ddcc-4616-8d6a-5a033c43d27d

http://dawa.aws.dk/bbrlight/enheder?bygningsid=c09059c8-ddcc-4616-8d6a-5a033c43d27d

Bygninger søgning

Find bygninger fra OIS. For dokumentation af begreber, felter, kodelister m.v. henvises til BBR datamodellen, BBR's registreringsindhold og OIS-dokumentationen.

GET http://dawa.aws.dk/bbrlight/bygninger

Parametre

NavnBeskrivelse
idFind bygning med den angivne id (Bygning_id) (Flerværdisøgning mulig).
adgangsadresseidFind bygninger med den angivne adgangsadresseid (AdgAdr_id) (Flerværdisøgning mulig).
esrejendomsnrFind bygninger med det angivne ESR ejendomsnummer (EsrEjdNr) (Flerværdisøgning mulig).
kommunekodeFind bygninger med den angivne kommunekode (KomKode) (Flerværdisøgning mulig).
polygonFind bygninger, hvor bygningspunktet ligger indenfor det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
cirkelFind de bygninger, hvor bygningspunktet overlapper med den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
xFind bygningen nærmest punktet angivet ved x- og y-parametrene. Parametrene angivesi det koordinatsystem som er angivet ved srid-parameteren.
yFind bygningen nærmest punktet angivet ved x- og y-parametrene. Parametrene angivesi det koordinatsystem som er angivet ved srid-parameteren.
strukturAngiver hvilken svarstruktur der ønskes. "mini" angiver, OIS-entiten uden relatede entiteter. "nestet" angiver, at evt. relateredeentiter skal medtages. "flad" angiver, at relaterede entiter skal medtages, men i en flad struktur. "nestet" er default for JSON format, "flad" er default for GeoJSON og CSV.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.

Eksempler

Find bygninger for adgangsadresseid 0a3f5098-ac99-32b8-e044-0003ba298018

http://dawa.aws.dk/bbrlight/bygninger?adgangsadresseid=0a3f5098-ac99-32b8-e044-0003ba298018

Tekniskeanlaeg søgning

Find tekniske anlæg fra OIS. For dokumentation af begreber, felter, kodelister m.v. henvises til BBR datamodellen, BBR's registreringsindhold og OIS-dokumentationen.

GET http://dawa.aws.dk/bbrlight/tekniskeanlaeg

Parametre

NavnBeskrivelse
idFind teknisk anlæg med den angivne id (Tekniskanlaeg_id) (Flerværdisøgning mulig).
adgangsadresseidFind tekniske anlæg med den angivne adgangsadresse (AdgAdr_id) (Flerværdisøgning mulig).
esrejendomsnrFind tekniske anlæg med det angivne ESR ejendomsnummer (ESREjdNr) (Flerværdisøgning mulig).
bygningsidFind tekniske anlæg i bygningen med den angivne bygningsid (Bygning_id) (Flerværdisøgning mulig).
kommunekodeFind tekniske anlæg med den angivne kommunekode (KomKode) (Flerværdisøgning mulig).
polygonFind tekniske anlæg, hvor bygningspunktet ligger indenfor det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
cirkelFind de tekniske anlæg, hvor bygningspunktet overlapper med den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
xFind det tekniske anlæg nærmest punktet angivet ved x- og y-parametrene. Parametrene angivesi det koordinatsystem som er angivet ved srid-parameteren.
yFind det tekniske anlæg nærmest punktet angivet ved x- og y-parametrene. Parametrene angivesi det koordinatsystem som er angivet ved srid-parameteren.
strukturAngiver hvilken svarstruktur der ønskes. "mini" angiver, OIS-entiten uden relatede entiteter. "nestet" angiver, at evt. relateredeentiter skal medtages. "flad" angiver, at relaterede entiter skal medtages, men i en flad struktur. "nestet" er default for JSON format, "flad" er default for GeoJSON og CSV.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.

Eksempler

Find teknisk anlæg med bygningsid 0035a14b-3546-47c6-881e-934ca71f66fa

http://dawa.aws.dk/bbrlight/tekniskeanlaeg?bygningsid=0035a14b-3546-47c6-881e-934ca71f66fa

Ejerskaber søgning

Find ejerskaber fra OIS. For dokumentation af begreber, felter, kodelister m.v. henvises til BBR datamodellen, BBR's registreringsindhold og OIS-dokumentationen.

GET http://dawa.aws.dk/bbrlight/ejerskaber

Parametre

NavnBeskrivelse
idFind ejerskab med den angivne ID (Ejerskab_id) (Flerværdisøgning mulig).
bbridFind ejerskaber med den angivne BBR ID (BbrId) (Flerværdisøgning mulig).
kommunekodeFind ejerskaber ud fra kommunekode (Flerværdisøgning mulig).
esrejendomsnrFind ejerskab med det angivne ESR ejendomsnr (ESREjdNr) (Flerværdisøgning mulig).
strukturAngiver hvilken svarstruktur der ønskes. "mini" angiver, OIS-entiten uden relatede entiteter. "nestet" angiver, at evt. relateredeentiter skal medtages. "flad" angiver, at relaterede entiter skal medtages, men i en flad struktur. "nestet" er default for JSON format, "flad" er default for GeoJSON og CSV.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.

Eksempler

Find ejerskaber for grunden med med id 7024c919-21bf-4557-bf04-ba913b44c0bc

http://dawa.aws.dk/bbrlight/ejerskaber?bbrid=7024c919-21bf-4557-bf04-ba913b44c0bc

Find ejerskaber for bygningen med id 8ce8dd4d-8fa9-4200-aca5-5093b99ff4c9

http://dawa.aws.dk/bbrlight/ejerskaber?bbrid=8ce8dd4d-8fa9-4200-aca5-5093b99ff4c9

Find ejerskaber for enheden med id e9b7f6b5-b818-42d1-9b36-04b4fc9370f6

http://dawa.aws.dk/bbrlight/ejerskaber?bbrid=e9b7f6b5-b818-42d1-9b36-04b4fc9370f6

Find ejerskaber for det tekniske anlæg med id 24b089fb-dde9-443a-bba3-8099a67f8b18

http://dawa.aws.dk/bbrlight/ejerskaber?bbrid=24b089fb-dde9-443a-bba3-8099a67f8b18

Grunde søgning

Find grunde fra OIS. For dokumentation af begreber, felter, kodelister m.v. henvises til BBR datamodellen, BBR's registreringsindhold og OIS-dokumentationen.

GET http://dawa.aws.dk/bbrlight/grunde

Parametre

NavnBeskrivelse
idFind grund med den angivne id (Grund_id) (Flerværdisøgning mulig).
kommuneidFind grund med den angivne kommuneid (Kommune_id). (Flerværdisøgning mulig).
adgangsadresseidFind grunde med den angivne adgangsadresseid (AdgAdr_id) (Flerværdisøgning mulig).
esrejendomsnrFind grunde med det angivne ESR ejendomsnummer (EsrEjdNr) (Flerværdisøgning mulig).
sfeejendomsnrFind grunde med det angivne SFE ejendomsnr (MatrSFE_id) (Flerværdisøgning mulig).
strukturAngiver hvilken svarstruktur der ønskes. "mini" angiver, OIS-entiten uden relatede entiteter. "nestet" angiver, at evt. relateredeentiter skal medtages. "flad" angiver, at relaterede entiter skal medtages, men i en flad struktur. "nestet" er default for JSON format, "flad" er default for GeoJSON og CSV.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.

Eksempler

Find grunden med id 000000b1-6158-40f2-971a-86885749e705

http://dawa.aws.dk/bbrlight/grunde?id=000000b1-6158-40f2-971a-86885749e705

Matrikelreferencer søgning

Find matrikelreferencer fra OIS. For dokumentation af begreber, felter, kodelister m.v. henvises til BBR datamodellen, BBR's registreringsindhold og OIS-dokumentationen.

GET http://dawa.aws.dk/bbrlight/matrikelreferencer

Parametre

NavnBeskrivelse
grundidFind matrikelreferencer med den angivne grund ID (Grund_id) (Flerværdisøgning mulig).
ejerlavkodeFind matrikelreferencer med den angivne landsejerlavkode (Flerværdisøgning mulig).
matrikelnrFind matrikelreferencer med det angivne matrikelnr (MatrNr). Kombineres typisk med ejerlavkode parameteren. (Flerværdisøgning mulig).
strukturAngiver hvilken svarstruktur der ønskes. "mini" angiver, OIS-entiten uden relatede entiteter. "nestet" angiver, at evt. relateredeentiter skal medtages. "flad" angiver, at relaterede entiter skal medtages, men i en flad struktur. "nestet" er default for JSON format, "flad" er default for GeoJSON og CSV.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.

Eksempler

Find matrikelreferencer med grund ID 011af923-08cb-47b6-994e-d11c1fc1f22b

http://dawa.aws.dk/bbrlight/matrikelreferencer?grundid=011af923-08cb-47b6-994e-d11c1fc1f22b

Opgange søgning

Find opgange fra OIS. For dokumentation af begreber, felter, kodelister m.v. henvises til BBR datamodellen, BBR's registreringsindhold og OIS-dokumentationen.

GET http://dawa.aws.dk/bbrlight/opgange

Parametre

NavnBeskrivelse
idFind opgange med den angivne ID (Opgang_id) (Flerværdisøgning mulig).
bygningsidFind opgange med den angivne bygningsid (Bygning_id) (Flerværdisøgning mulig).
adgangsadresseidFind opgange med den angivne adgangsadresseid (AdgAdr_id) (Flerværdisøgning mulig).
strukturAngiver hvilken svarstruktur der ønskes. "mini" angiver, OIS-entiten uden relatede entiteter. "nestet" angiver, at evt. relateredeentiter skal medtages. "flad" angiver, at relaterede entiter skal medtages, men i en flad struktur. "nestet" er default for JSON format, "flad" er default for GeoJSON og CSV.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.

Eksempler

Find opgange for adgangsadresseid 0a3f5096-91d3-32b8-e044-0003ba298018

http://dawa.aws.dk/bbrlight/opgange?adgangsadresseid=0a3f5096-91d3-32b8-e044-0003ba298018

Etager søgning

Find etager fra OIS. For dokumentation af begreber, felter, kodelister m.v. henvises til BBR datamodellen, BBR's registreringsindhold og OIS-dokumentationen.

GET http://dawa.aws.dk/bbrlight/etager

Parametre

NavnBeskrivelse
idFind etage med den angivne ID (Etage_id) (Flerværdisøgning mulig).
bygningsidFind etager med den angivne bygningsid (Bygning_id) (Flerværdisøgning mulig).
strukturAngiver hvilken svarstruktur der ønskes. "mini" angiver, OIS-entiten uden relatede entiteter. "nestet" angiver, at evt. relateredeentiter skal medtages. "flad" angiver, at relaterede entiter skal medtages, men i en flad struktur. "nestet" er default for JSON format, "flad" er default for GeoJSON og CSV.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.

Eksempler

Find etager i bygningen med ID 8ee3af1f-2619-41c4-9d27-11cb5f24cc94

http://dawa.aws.dk/bbrlight/etager?bygningsid=8ee3af1f-2619-41c4-9d27-11cb5f24cc94

Bygningspunkter søgning

Find bygningspunkter fra OIS. For dokumentation af begreber, felter, kodelister m.v. henvises til BBR datamodellen, BBR's registreringsindhold og OIS-dokumentationen.

GET http://dawa.aws.dk/bbrlight/bygningspunkter

Parametre

NavnBeskrivelse
idFind bygningspunktet med det angivne ID (BygPkt_id) (Flerværdisøgning mulig).
polygonFind bygningspunkter der ligger indenfor det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
cirkelFind bygningspunkter der overlapper med den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
xFind bygningspunktet nærmest punktet angivet ved x- og y-parametrene. Parametrene angivesi det koordinatsystem som er angivet ved srid-parameteren.
yFind bygningspunktet nærmest punktet angivet ved x- og y-parametrene. Parametrene angivesi det koordinatsystem som er angivet ved srid-parameteren.
strukturAngiver hvilken svarstruktur der ønskes. "mini" angiver, OIS-entiten uden relatede entiteter. "nestet" angiver, at evt. relateredeentiter skal medtages. "flad" angiver, at relaterede entiter skal medtages, men i en flad struktur. "nestet" er default for JSON format, "flad" er default for GeoJSON og CSV.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.

Eksempler

Find bygningspunktet med ID 000004bc-f76a-4a51-a549-2b53425132a0

http://dawa.aws.dk/bbrlight/bygningspunkter?id=000004bc-f76a-4a51-a549-2b53425132a0

Kommuner søgning

Find kommuner fra OIS (BBR). For dokumentation af begreber, felter, kodelister m.v. henvises til BBR datamodellen, BBR's registreringsindhold og OIS-dokumentationen.

GET http://dawa.aws.dk/bbrlight/kommuner

Parametre

NavnBeskrivelse
idFind kommunen med den angivne UUID (Kommune_id) (Flerværdisøgning mulig).
kommunekodeFind kommunen ud fra kommunekode (Flerværdisøgning mulig).
strukturAngiver hvilken svarstruktur der ønskes. "mini" angiver, OIS-entiten uden relatede entiteter. "nestet" angiver, at evt. relateredeentiter skal medtages. "flad" angiver, at relaterede entiter skal medtages, men i en flad struktur. "nestet" er default for JSON format, "flad" er default for GeoJSON og CSV.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.

Eksempler

Find kommunen med kommunekode 0101

http://dawa.aws.dk/bbrlight/kommuner?kommunekode=0101