API dokumentation

Denne side indeholder en liste over samtlige API'er som udstilles af DAWA.

Adresser

For en generel introduktion til adresseområdet, se her.

adgangsadresse

adresse

autocomplete

vejstykke

vejnavn

supplerendebynavn

postnummer

DAGI

For en generel introduktion til DAGI, se her.

kommune

opstillingskreds

politikreds

postnummer

region

retskreds

sogn

storkreds

valglandsdel

Matrikelkortet

For en generel introduktion til DAGI, se her.

ejerlav

jordstykke

BBR

For en generel introduktion til BBR, se her.

BBR grund

BBR bygning

BBR enhed

BBR etage

BBR tekniskanlaeg

BBR ejerskab

BBR kommune

BBR opgang

BBR bygningspunkt

BBR matrikelreference

Stednavne

For en generel introduktion til stednavne, se her.

stednavn

stednavntype

bebyggelse

Andet

senesteSekvensnummer

zone