Ejerlav

API'et udstiller alle Danmarks ejerlav.

Ejerlavsøgning

Søg efter ejerlav. Returnerer de ejerlav som opfylder kriteriet.

GET http://dawa.aws.dk/ejerlav

Parametre

NavnBeskrivelse
kodeEjerlavets unikke kode. Repræsenteret ved indtil 7 cifre. Eksempel: ”170354” for ejerlavet ”Eskebjerg By, Bregninge”. (Flerværdisøgning mulig).
navnPostnummernavn (Flerværdisøgning mulig).
qSøgetekst. Der søges i ejerlavsnavnet. Alle ord i søgeteksten skal matche ejerlavsnavnet. Wildcard * er tilladt i slutningen af hvert ord. Der returneres højst 1000 resultater ved anvendelse af parameteren.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.

Eksempler

Hent alle ejerlav

http://dawa.aws.dk/ejerlav

Find ejerlav 80652

http://dawa.aws.dk/ejerlav?kode=80652

Find ejerlav med navn Lynge By, Lynge

http://dawa.aws.dk/ejerlav?navn=Lynge By, Lynge

Ejerlavopslag

Modtag ejerlav med angivet kode.

GET http://dawa.aws.dk/ejerlav/{kode}

Parametre

NavnBeskrivelse
kodeEjerlavets unikke kode. Repræsenteret ved indtil 7 cifre. Eksempel: ”170354” for ejerlavet ”Eskebjerg By, Bregninge”.

Eksempler

Hent ejerlav 80652

http://dawa.aws.dk/ejerlav/80652

Ejerlav autocomplete

Autocomplete på ejerlav. Der kan anvendes de samme parametre som ved søgning, men bemærk at q parameteren fortolkes anderledes. Læs mere under autocomplete.

GET http://dawa.aws.dk/ejerlav/autocomplete

Parametre

NavnBeskrivelse
kodeEjerlavets unikke kode. Repræsenteret ved indtil 7 cifre. Eksempel: ”170354” for ejerlavet ”Eskebjerg By, Bregninge”. (Flerværdisøgning mulig).
navnPostnummernavn (Flerværdisøgning mulig).
qSe beskrivelse under autocomplete
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.

Eksempler

Find alle ejerlav som indeholder by i navnet

http://dawa.aws.dk/ejerlav/autocomplete?q=by

Beskrivelse af ejerlavdata

API'et udstiller for hvert ejerlav følgende informationer:
NavnTypeOptioneltBeskrivelse
hrefstringnejEjerlavets unikke URL.
kodeintegernejUnik identifikation af det matrikulære ”ejerlav”. Repræsenteret ved indtil 7 cifre. Eksempel: ”170354” for ejerlavet ”Eskebjerg By, Bregninge”.
navnstringjaDet matrikulære ”ejerlav”s navn. Eksempel: ”Eskebjerg By, Bregninge”.

Ejerlav - udtræk

GET http://dawa.aws.dk/replikering/ejerlav

Parametre

NavnBeskrivelse
sekvensnummerAngiver sekvensnummeret for udtrækket. Alle hændelser til og med det angivne sekvensnummer er med i udtrækket.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades

Ejerlav - hændelser

GET http://dawa.aws.dk/replikering/ejerlav/haendelser

Parametre

NavnBeskrivelse
sekvensnummerfraHeltal. Returner hændelser med sekvensnummer større eller lig det angivne
sekvensnummertilHeltal. Returner hændelser med sekvensnummer mindre eller lig det angivne
tidspunktfraReturnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er senere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
tidspunkttilReturnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er tidligere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
kodeEjerlavets unikke kode. Repræsenteret ved indtil 7 cifre. Eksempel: ”170354” for ejerlavet ”Eskebjerg By, Bregninge”.

Eksempler

Find alle ejerlavhændelser med sekvensnummer større eller lig 990 og sekvensnummer mindre eller lig 1000

http://dawa.aws.dk/replikering/ejerlav/haendelser?sekvensnummerfra=990&sekvensnummertil=1000

Find alle ejerlavhændelser for ejerlav med kode 20551

http://dawa.aws.dk/replikering/ejerlav/haendelser?kode=20551