Jordstykker

API'et udstiller alle Danmarks jordstykker.

Jordstykkesøgning

Søg efter jordstykker. Returnerer de jordstykker som opfyler søgekriterierne.

GET http://dawa.aws.dk/jordstykker

Parametre

NavnBeskrivelse
ejerlavkodeFind jordstykker tilhørende ejerlav med den angivne kode. (Flerværdisøgning mulig).
matrikelnrFind jordstykker med det angivne matrikelnr. (Flerværdisøgning mulig).
kommunekodeFind de jordstykker som ligger indenfor kommunen angivet ved kommunekoden. (Flerværdisøgning mulig).
regionskodeFind de jordstykker som ligger indenfor regionen angivet ved regionkoden. (Flerværdisøgning mulig).
sognekodeFind de jordstykker som ligger indenfor sognet angivet ved sognkoden. (Flerværdisøgning mulig).
retskredskodeFind de jordstykker som ligger indenfor retskredsen angivet ved retskredskoden. (Flerværdisøgning mulig).
esrejendomsnrFind de jordstykker som er tilknyttet det angivne ESR ejendomsnummer. (Flerværdisøgning mulig).
udvidet_esrejendomsnrFind de jordstykker som er tilknyttet det angivne udvidede ESR ejendomsnummer (10 cifre) (Flerværdisøgning mulig).
sfeejendomsnrFind de jordstykker som er tilknyttet det angivne SFE ejendomsnummer. (Flerværdisøgning mulig).
xFind jordstykket for det angivne punkt. Både x- og y-parameter skal angives. Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives øst-værdien. Hvis WGS84/geografisk anvendes angives bredde-værdien.
yFind jordstykket for det angivne punkt. Både x- og y-parameter skal angives. Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives nord-værdien. Hvis WGS84/geografisk anvendes angives længde-værdien.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.
sridAngiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84).
cirkelFind de jordstykker, som overlapper den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes ETRS89/UTM32 eller WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
polygonFind de jordstykker, som overlapper det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
strukturHvis format er geojson eller geojsonz angiver strukturparameteren om der ønskes en flad eller en nestet properties struktur.

Eksempler

Hent alle jordstykker

http://dawa.aws.dk/jordstykker

Find jordstykker for ejerlav med kode 80652

http://dawa.aws.dk/jordstykker?ejerlavkode=80652

Find jordstykket med ejerlavkode 100453 og matrikelnr 8bd

http://dawa.aws.dk/jordstykker?ejerlavkode=100453&matrikelnr=8bd

Jordstykkeopslag

Modtag jordstykket med den angivne ejerlavkode og matrikelnr

GET http://dawa.aws.dk/jordstykker/{ejerlavkode}/{matrikelnr}

Parametre

NavnBeskrivelse
ejerlavkodeJordstykkets ejerlavkode.
matrikelnrJordstykkets matrikelnr.
strukturHvis format er geojson eller geojsonz angiver strukturparameteren om der ønskes en flad eller en nestet properties struktur.

Eksempler

Hent jordstykket med ejerlavkode 100453 og matriklenr 8bd

http://dawa.aws.dk/jordstykker/100453/8bd

Beskrivelse af jordstykkedata

API'et udstiller for hvert jordstykke følgende informationer:
NavnTypeOptioneltBeskrivelse
hrefstringnejUnik URL for undefined.
ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring registreret i DAWA. Opdateres ikke hvis ændringen kun vedrører geometrien (se felterne geo_ændret og geo_version).
geo_versionintegernejVersionsangivelse for geometrien. Inkrementeres hver gang geometrien ændrer sig i DAWA.
geo_ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring af geometrien registreret i DAWA.
bboxarraynejBounding box for geometrien
itemnumbernej
visueltcenterarraynejKoordinater for geometriens visuelle center. Kan eksempelvis benyttes til placering af label på et kort.
itemnumbernej
matrikelnrstringnejMatrikelnummeret for jordstykket. Udgør sammen med ejerlavkoden en unik nøgle for jordstykket.
udvidet_esrejendomsnrstringjaIdentifikation af den vurderingsejendom jf. Ejendomsstamregisteret, ESR, som jordstykket er en del af. Repræsenteret ved 10 cifre, hvor de første 3 cifre er kommunekoden hvor ejerskabet er placeret. Eksempel ”6070035512”.
esrejendomsnrstringjaIdentifikation af den vurderingsejendom jf. Ejendomsstamregisteret, ESR, som jordstykket er en del af. Repræsenteret ved 7 cifre. Eksempel ”0035512”.
sfeejendomsnrstringjaSFE ejendomsnummer.
ejerlavobjectnejEjerlavet som jordstykket tilhører.
hrefstringnejEjerlavets unikke URL.
kodeintegernejEjerlavets kode. Op til 7 cifre.
navnstringnejEjerlavets navn.
kommuneobjectjaKommunen som jordstykket er beliggende i.
hrefstringnejKommunens unikke URL.
kodestringnejKommunekoden. 4 cifre.
regionobjectjaRegionen som jordstykket er beliggende i.
hrefstringnejRegionens unikke URL.
kodestringnejRegionskoden. 4 cifre.
sognobjectjaSognet som jordstykket er beliggende i.
hrefstringnejSognets unikke URL.
kodestringnejSognekoden. 4 cifre.
retskredsobjectjaRetskredsen, som er tilknyttet jordstykket, angiver hvilken ret den matrikulære registreringsmeddelse er sendt til. Efter 2008 sendes alle registreringsmeddelser til tinglysningsretten i Hobro, som i Matriklen har retskredskode 1180. I denne forbindelse anvender Matriklen et andet retskredsbegreb end DAGI, hvor retskredskoden 1180 ikke eksisterer.
hrefstringnejRetskredsens unikke URL.
kodestringnejRetskredskoden. 4 cifre.