Jordstykker

API'et udstiller alle Danmarks jordstykker.

Jordstykkesøgning

Søg efter jordstykker. Returnerer de jordstykker som opfyler søgekriterierne.

GET http://dawa.aws.dk/jordstykker

Parametre

NavnBeskrivelse
qTekstsøgning efter jordstykker. Der søges i matrikelnr, ejerlavnavn og ejerlavkode.
ejerlavkodeFind jordstykker tilhørende ejerlav med den angivne kode.
matrikelnrFind jordstykker med det angivne matrikelnr.
kommunekodeFind de jordstykker som ligger indenfor kommunen angivet ved kommunekoden.
regionskodeFind de jordstykker som ligger indenfor regionen angivet ved regionkoden.
sognekodeFind de jordstykker som ligger indenfor sognet angivet ved sognkoden.
retskredskodeFind de jordstykker som ligger indenfor retskredsen angivet ved retskredskoden.
esrejendomsnrFind de jordstykker som er tilknyttet det angivne ESR ejendomsnummer.
udvidet_esrejendomsnrFind de jordstykker som er tilknyttet det angivne udvidede ESR ejendomsnummer (10 cifre)
sfeejendomsnrFind de jordstykker som er tilknyttet det angivne SFE ejendomsnummer.
xFind jordstykket for det angivne punkt. Både x- og y-parameter skal angives. Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives øst-værdien. Hvis WGS84/geografisk anvendes angives bredde-værdien.
yFind jordstykket for det angivne punkt. Både x- og y-parameter skal angives. Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives nord-værdien. Hvis WGS84/geografisk anvendes angives længde-værdien.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.
sridAngiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84).
cirkelFind de jordstykker, som overlapper den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes ETRS89/UTM32 eller WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
polygonFind de jordstykker, som overlapper det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
strukturHvis format er geojson eller geojsonz angiver strukturparameteren om der ønskes en flad eller en nestet properties struktur.

Eksempler

Hent alle jordstykker

http://dawa.aws.dk/jordstykker

Find jordstykker for ejerlav med kode 80652

http://dawa.aws.dk/jordstykker?ejerlavkode=80652

Find jordstykket med ejerlavkode 100453 og matrikelnr 8bd

http://dawa.aws.dk/jordstykker?ejerlavkode=100453&matrikelnr=8bd

Jordstykkeopslag

Modtag jordstykket med den angivne ejerlavkode og matrikelnr

GET http://dawa.aws.dk/jordstykker/{ejerlavkode}/{matrikelnr}

Parametre

NavnBeskrivelse
ejerlavkodeJordstykkets ejerlavkode.
matrikelnrJordstykkets matrikelnr.
strukturHvis format er geojson eller geojsonz angiver strukturparameteren om der ønskes en flad eller en nestet properties struktur.

Eksempler

Hent jordstykket med ejerlavkode 100453 og matriklenr 8bd

http://dawa.aws.dk/jordstykker/100453/8bd

Jordstykke autocomplete

Autocomplete af jordstykker.

GET http://dawa.aws.dk/jordstykker/autocomplete

Parametre

NavnBeskrivelse
qAutocomplete-tekst efter jordstykker. Der søges i matrikelnr, ejerlavnavn og ejerlavkode.
ejerlavkodeFind jordstykker tilhørende ejerlav med den angivne kode.
matrikelnrFind jordstykker med det angivne matrikelnr.
kommunekodeFind de jordstykker som ligger indenfor kommunen angivet ved kommunekoden.
regionskodeFind de jordstykker som ligger indenfor regionen angivet ved regionkoden.
sognekodeFind de jordstykker som ligger indenfor sognet angivet ved sognkoden.
retskredskodeFind de jordstykker som ligger indenfor retskredsen angivet ved retskredskoden.
esrejendomsnrFind de jordstykker som er tilknyttet det angivne ESR ejendomsnummer.
udvidet_esrejendomsnrFind de jordstykker som er tilknyttet det angivne udvidede ESR ejendomsnummer (10 cifre)
sfeejendomsnrFind de jordstykker som er tilknyttet det angivne SFE ejendomsnummer.
sridAngiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84).
cirkelFind de jordstykker, som overlapper den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes ETRS89/UTM32 eller WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
polygonFind de jordstykker, som overlapper det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.

Beskrivelse af jordstykkedata

API'et udstiller for hvert jordstykke følgende informationer:
NavnTypeOptioneltBeskrivelse
hrefstringnejJordstykkets unikke URL
ejerlavobjectnejEjerlavet som jordstykket tilhører.
hrefstringnejEjerlavets unikke URL.
kodeintegernejEjerlavets kode. Op til 7 cifre.
navnstringnejEjerlavets navn.
matrikelnrstringnejUnik identifikation af jordstykket indenfor ejerlavet. Består af bogstaver og tal.
udvidet_esrejendomsnrstringjaIdentifikation af den vurderingsejendom jf. Ejendomsstamregisteret, ESR, som jordstykket er en del af. Repræsenteret ved 10 cifre, hvor de første 3 cifre er kommunekoden hvor ejerskabet er placeret. Eksempel ”6070035512”.
esrejendomsnrstringjaIdentifikation af den vurderingsejendom jf. Ejendomsstamregisteret, ESR, som jordstykket er en del af. Repræsenteret ved 7 cifre. Eksempel ”0035512”.
sfeejendomsnrstringjaSFE ejendomsnummer.
kommuneobjectjaKommunen som jordstykket er beliggende i.
hrefstringnejKommunens unikke URL.
kodestringnejKommunekoden. 4 cifre.
navnstringjaKommunens navn.
visueltcenterarrayjaKoordinater for jordstykkets visuelle center. Kan eksempelvis benyttes til at placere jodstykkets matrikelnr på et kort.
itemnumbernej
bboxarrayjaGeometriens bounding box, dvs. det mindste rectangel som indeholder geometrien. Består af et array af 4 tal. De første to tal er koordinaterne for bounding boxens sydvestlige hjørne, og to to sidste tal er koordinaterne for bounding boxens nordøstlige hjørne. Anvend srid parameteren til at angive det ønskede koordinatsystem.
itemnumbernej
regionobjectjaRegionen som jordstykket er beliggende i.
hrefstringnejRegionens unikke URL.
kodestringnejRegionskoden. 4 cifre.
navnstringjaRegionens navn.
sognobjectjaSognet som jordstykket er beliggende i.
hrefstringnejSognets unikke URL.
kodestringnejSognekoden. 4 cifre.
navnstringjaSognets navn.
retskredsobjectjaRetskredsen, som er tilknyttet jordstykket, angiver hvilken ret den matrikulære registreringsmeddelse er sendt til. Efter 2008 sendes alle registreringsmeddelser til tinglysningsretten i Hobro, som i Matriklen har retskredskode 1180. I denne forbindelse anvender Matriklen et andet retskredsbegreb end DAGI, hvor retskredskoden 1180 ikke eksisterer.
hrefstringnejRetskredsens unikke URL.
kodestringnejRetskredskoden. 4 cifre.
navnstringjaRetskredsens navn.
ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring registreret i DAWA. Opdateres ikke hvis ændringen kun vedrører geometrien (se felterne geo_ændret og geo_version).
geo_ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring af geometrien registreret i DAWA.
geo_versionintegernejVersionsangivelse for geometrien. Inkrementeres hver gang geometrien ændrer sig i DAWA.