Kommuner

API'et udstiller alle Danmarks kommuner.

Kommunesøgning

Søg efter kommuner. Returnerer de kommuner som opfylder kriteriet.

GET http://dawa.aws.dk/kommuner

Parametre

NavnBeskrivelse
qSøgetekst. Der søges i kommunenavnet. Alle ord i søgeteksten skal matche kommunenavnet. Wildcard * er tilladt i slutningen af hvert ord.
navnNavnet på kommunen, f.eks. Aarhus (Flerværdisøgning mulig).
kodeKommunekode. 4 cifre. Eksempel: 0101 for Københavns kommune. (Flerværdisøgning mulig).
xReverse geocoding. Find kommunen for det angivne koordinat. Der benyttes det koordinatsystem, som er angivet i srid-parameteren (Default WGS84).
yReverse geocoding. Find kommunen for det angivne koordinat.' + 'Der benyttes det koordinatsystem, som er angivet i srid-parameteren (Default WGS84).
nærmesteHvis denne parameter angives, sammen med x og y parametrene findes kommunen der ligger nærmest det angivne punkt.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.
sridAngiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84).
cirkelFind de kommuner, som overlapper den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes ETRS89/UTM32 eller WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
polygonFind de kommuner, som overlapper det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].

Eksempler

Hent alle kommuner

http://dawa.aws.dk/kommuner

Find de kommuner, som starter med aa

http://dawa.aws.dk/kommuner?q=aa*

Kommuneopslag

Modtag kommune.

GET http://dawa.aws.dk/kommuner/{kode}

Parametre

NavnBeskrivelse
kodeKommunekode. 4 cifre. Eksempel: 0101 for Københavns kommune.

Eksempler

Hent Københavns kommune (kode 101)

http://dawa.aws.dk/kommuner/101

Kommune autocomplete

Autocomplete på kommuner. Der kan anvendes de samme parametre som ved søgning, men bemærk at q parameteren fortolkes anderledes. Læs mere under autocomplete.

GET http://dawa.aws.dk/kommuner/autocomplete

Parametre

NavnBeskrivelse
qSe beskrivelse under autocomplete
navnNavnet på kommunen, f.eks. Aarhus (Flerværdisøgning mulig).
kodeKommunekode. 4 cifre. Eksempel: 0101 for Københavns kommune. (Flerværdisøgning mulig).
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.

Eksempler

Find alle kommuner som indeholder 8 (i kommunekoden).

http://dawa.aws.dk/kommuner/autocomplete?q=8

Beskrivelse af kommunedata

API'et udstiller for hver kommune følgende informationer:
NavnTypeOptioneltBeskrivelse
hrefstringnejkommunens unikke URL.
ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring registreret i DAWA. Opdateres ikke hvis ændringen kun vedrører geometrien (se felterne geo_ændret og geo_version).
geo_ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring af geometrien registreret i DAWA.
geo_versionintegernejVersionsangivelse for geometrien. Inkrementeres hver gang geometrien ændrer sig i DAWA.
kodestringnejKommunekode. 4 cifre.
navnstringjaKommunens navn.
regionskodestringjaRegionskode for den region kommunen er beliggende i. 4 cifre.