Navngivne veje

API'et udstiller alle Danmarks navngivne veje.

Navngiven vej søgning

Søger efter navngivne veje. Returnerer de navngivne veje, som opfylder kriteriet.

GET http://dawa.aws.dk/navngivneveje

Parametre

NavnBeskrivelse
qSøgetekst. Der søges i vejnavnet. Alle ord i søgeteksten skal matche vejstykket, kan dog anvendes i kombination med fuzzy parameteren. Wildcard * er tilladt i slutningen af hvert ord. Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver.
idAngiver id (UUID) for den navngivne vej (Flerværdisøgning mulig).
darstatusFind navngivne veje med den angivne status. Mulige værdier "gældende", "foreløbig".
navnFind de navngivne veje, som har det angivne navn. Navnet er case-sensitivt. (Flerværdisøgning mulig).
adresseringsnavnFind de navngivne veje, som har det angivne adresseringsnavn. Navnet er case-sensitivt. (Flerværdisøgning mulig).
kommunekodeFind de navngivne veje, som ligger i kommunen med den angivne kommunekode. (Flerværdisøgning mulig).
regexFind de navngivne veje, som matcher det angivne regulære udtryk.
fuzzyAktiver fuzzy søgning
geometriAngiver hvilken geometri der returneres for GeoJSON format. Mulige værdier: "vejnavnelinje", "vejnavneområde". Default værdi er "vejnavnelinje"
strukturHvis format er geojson eller geojsonz angiver strukturparameteren om der ønskes en flad eller en nestet properties struktur.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.

Navngiven vej opslag

Opslag på enkelt vejstykke ud fra id.

GET http://dawa.aws.dk/navngivneveje/{id}

Parametre

NavnBeskrivelse
idAngiver id (UUID) for den navngivne vej
geometriAngiver hvilken geometri der returneres for GeoJSON format. Mulige værdier: "vejnavnelinje", "vejnavneområde". Default værdi er "vejnavnelinje"
strukturHvis format er geojson eller geojsonz angiver strukturparameteren om der ønskes en flad eller en nestet properties struktur.

Beskrivelse af navngiven vej

API'et udstiller for hver navngiven vej følgende informationer:
NavnTypeOptioneltBeskrivelse
hrefstringnejDen navngivne vejs unikke URL.
idstringnejDen navngivne vejs unikke ID
darstatusstringnejDen navngivne vejs status i DAR.
navnstringnejVejens navn. Repræsenteret ved indtil 40 tegn. Eksempel: ”Hvidkildevej”.
adresseringsnavnstringjaEn evt. forkortet udgave af vejnavnet på højst 20 tegn, som bruges ved adressering på labels og rudekuverter og lign., hvor der ikke plads til det fulde vejnavn.
historikobjectnejVæsentlige tidspunkter for vejstykket
oprettetstringnejDato og tid for vejens oprettelse i DAR. Eksempel: 2001-12-23T00:00:00.
ændretstringnejDato og tid for seneste ændring af vejen i DAR. Eksempel: 2002-04-08T00:00:00.
administrerendekommuneobjectnej
hrefstringnejKommunens unikke URL.
kodestringnejKommunekoden. 4 cifre.
navnstringjaKommunens navn.
retskrivningskontrolstringja?
udtaltvejnavnstringja?
vejstykkerarraynejDe vejstykker, den navngivne vej består af
hrefstringnejVejstykkets unikke URL.
kommunekodestringnejKommunekoden. 4 cifre.
kodestringnejIdentifikation af vejstykke. Er unikt indenfor den pågældende kommune. Repræsenteret ved fire cifre. Eksempel: I Københavns kommune er ”0004” lig ”Abel Cathrines Gade”.
beliggenhedobjectnejInformation om vejens beliggenhed
oprindelseobjectnej
kildestringnej?
tekniskstandardstringnej?
nøjagtighedsklassestringnej?
registreringstringnej?
geometritypestringnejAnvender typen af geometri for den navngivne vej: "vejnavnelinje" eller "vejn
vejtilslutningspunkterobjectjaVejtilslutningspunkter for den navngivne vej