Opstillingskredse

API'et udstiller alle Danmarks opstillingskredse.

Opstilingskreds søgning

Søg efter opstillingskredse. Returnerer de opstillingskredse der opfylder kriteriet.

GET http://dawa.aws.dk/opstillingskredse

Parametre

NavnBeskrivelse
kodeOpstillingskredsens kode. 4 cifre. (Flerværdisøgning mulig).
navnOpstillingskredsens navn. Der er forskel på store og små bogstaver. (Flerværdisøgning mulig).
qSøgetekst. Der søges i kode og navn. Alle ord i søgeteksten skal matche. Wildcard * er tilladt i slutningen af hvert ord. Der returneres højst 1000 resultater ved anvendelse af parameteren.
xReverse geocoding. Find opstillingskredsen for det angivne koordinat. Der benyttes det koordinatsystem, som er angivet i srid-parameteren (Default WGS84).
yReverse geocoding. Find opstillingskredsen for det angivne koordinat.' + 'Der benyttes det koordinatsystem, som er angivet i srid-parameteren (Default WGS84).
nærmesteHvis denne parameter angives, sammen med x og y parametrene findes opstillingskredsen der ligger nærmest det angivne punkt.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.
sridAngiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84).
cirkelFind de opstillingskredse, som overlapper den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes ETRS89/UTM32 eller WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
polygonFind de opstillingskredse, som overlapper det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].

Eksempler

Hent alle opstillingskredse.

http://dawa.aws.dk/opstillingskredse

Hent alle opstillingskredse der indeholder esbjerg

http://dawa.aws.dk/opstillingskredse?q=esbjerg

Opstilingskreds opslag

Modtag opstillingskreds med kode.

GET http://dawa.aws.dk/opstillingskredse/{kode}

Parametre

NavnBeskrivelse
kodeOpstillingskredsens kode. 4 cifre.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades

Eksempler

Hent data for opstillingskredsen Vesterbro (kode 9) i GeoJSON format

http://dawa.aws.dk/opstillingskredse/9?format=geojson

Opstillingskreds autocomplete

Autocomplete på opstillingskredse. Der kan anvendes de samme parametre som ved søgning, men bemærk at q parameteren fortolkes anderledes. Læs mere under autocomplete.

GET http://dawa.aws.dk/opstillingskredse/autocomplete

Parametre

NavnBeskrivelse
kodeOpstillingskredsens kode. 4 cifre. (Flerværdisøgning mulig).
navnOpstillingskredsens navn. Der er forskel på store og små bogstaver. (Flerværdisøgning mulig).
qSe beskrivelse under autocomplete
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.

Eksempler

Find opstillingskredse der starter med es

http://dawa.aws.dk/opstillingskredse/autocomplete?q=es

Beskrivelse af opstillingskredse

API'et udstiller for hver opstillingskreds følgende informationer:
NavnTypeOptioneltBeskrivelse
hrefstringnejopstillingskredsens unikke URL.
ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring registreret i DAWA. Opdateres ikke hvis ændringen kun vedrører geometrien (se felterne geo_ændret og geo_version).
geo_ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring af geometrien registreret i DAWA.
geo_versionintegernejVersionsangivelse for geometrien. Inkrementeres hver gang geometrien ændrer sig i DAWA.
kodestringnejOpstillingskredskode. 4 cifre.
navnstringjaOpstillingskredsens navn.