Postnumre

API'et udstiller Danmarks postnumre samt tilhørende funktionalitet.

Postnummersøgning

Søg efter postnumre. Returnerer de postnumre som opfylder kriteriet.

GET http://dawa.aws.dk/postnumre

Parametre

NavnBeskrivelse
nrPostnummer. 4 cifre. (Flerværdisøgning mulig).
navnPostnummernavn (Flerværdisøgning mulig).
kommunekodeKommunekode. 4 cifre. Eksempel: 0101 for Københavns kommune. (Flerværdisøgning mulig).
qSøgetekst. Der søges i postnummernavnet. Alle ord i søgeteksten skal matche postnummernavnet. Wildcard * er tilladt i slutningen af hvert ord. Der returneres højst 1000 resultater ved anvendelse af parameteren.
stormodtagereHvis denne parameter er sat til 'true', vil stormodtager-postnumre medtages i resultatet. Default er false.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.
sridAngiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84).
cirkelFind de postnumre, som overlapper den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes ETRS89/UTM32 eller WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
polygonFind de postnumre, som overlapper det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
strukturHvis format er geojson eller geojsonz angiver strukturparameteren om der ønskes en flad eller en nestet properties struktur.

Eksempler

Hent alle postnumre

http://dawa.aws.dk/postnumre

Find postnummer 8600

http://dawa.aws.dk/postnumre?nr=8600

Find alle postnumre som benyttes i kommune 751 Aarhus

http://dawa.aws.dk/postnumre?kommunekode=751

Find postnummer for postnummernavn Silkeborg

http://dawa.aws.dk/postnumre?navn=Silkeborg

Find alle postnumre som indeholder ordet strand

http://dawa.aws.dk/postnumre?q=strand

Find alle postnumre som indeholder aar*

http://dawa.aws.dk/postnumre?q=aar*

Postnummeropslag

Modtag postnummer med id.

GET http://dawa.aws.dk/postnumre/{nr}

Parametre

NavnBeskrivelse
nrPostnummer. 4 cifre.
strukturHvis format er geojson eller geojsonz angiver strukturparameteren om der ønskes en flad eller en nestet properties struktur.

Eksempler

Hent postnummer for København NV

http://dawa.aws.dk/postnumre/2400

Postnummer autocomplete

Autocomplete på postnumre. Der kan anvendes de samme parametre som ved søgning, men bemærk at q parameteren fortolkes anderledes. Læs mere under autocomplete.

GET http://dawa.aws.dk/postnumre/autocomplete

Parametre

NavnBeskrivelse
nrPostnummer. 4 cifre. (Flerværdisøgning mulig).
navnPostnummernavn (Flerværdisøgning mulig).
kommunekodeKommunekode. 4 cifre. Eksempel: 0101 for Københavns kommune. (Flerværdisøgning mulig).
qSe beskrivelse under autocomplete
stormodtagereHvis denne parameter er sat til 'true', vil stormodtager-postnumre medtages i resultatet. Default er false.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.

Eksempler

Find alle postnumre som indeholder strand i postnummerbetegnelsen

http://dawa.aws.dk/postnumre/autocomplete?q=strand

Postnummer reverse geocoding

Modtage postnummeret for det punkt der angives med x- og y-parametrene

GET http://dawa.aws.dk/postnumre/reverse

Parametre

NavnBeskrivelse
xX koordinat. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives øst-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendes angives bredde-værdien.
yY koordinat. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives nord-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendes angives længde-værdien.
sridAngiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84).
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
strukturHvis format er geojson eller geojsonz angiver strukturparameteren om der ønskes en flad eller en nestet properties struktur.

Eksempler

Returner postnummeret for punktet angivet af WGS84/geografisk koordinatet (12.5851471984198, 55.6832383751223)

http://dawa.aws.dk/postnumre/reverse?x=12.5851471984198&y=55.6832383751223

Returner postnummeret for punktet angivet af ETRS89/UTM32 koordinatet (725369.59, 6176652.55)

http://dawa.aws.dk/postnumre/reverse?x=725369.59&y=6176652.55&srid=25832

Beskrivelse af postnumre

API'et udstiller for hvert postnummer følgende informationer:
NavnTypeOptioneltBeskrivelse
hrefstringnejPostnummerets unikke URL.
nrstringnejUnik identifikation af det postnummeret. Postnumre fastsættes af Post Danmark. Repræsenteret ved fire cifre. Eksempel: ”2400” for ”København NV”.
navnstringnejDet navn der er knyttet til postnummeret, typisk byens eller bydelens navn. Repræsenteret ved indtil 20 tegn. Eksempel: ”København NV”.
stormodtageradresserarrayjaHvis postnummeret er et stormodtagerpostnummer rummer feltet adresserne på stormodtageren.
hrefstringnejAdgangsadressens unikke URL.
idstringnejAdgangsadressens unikke UUID.
kommunerarraynejDe kommuner hvis areal overlapper postnumeret areal.
hrefstringnejKommunens unikke URL.
kodestringnejKommunekoden. 4 cifre.
navnstringjaKommunens navn.