Valglandsdele

API'et udstiller Danmarks valglandsdele samt tilhørende funktionalitet.

Valglandsdelssøgning

Søg efter valglandsdele. Returnerer de valglandsdele der opfylder kriteriet.

GET http://dawa.aws.dk/valglandsdele

Parametre

NavnBeskrivelse
bogstavValglandsdelens bogstav. (Flerværdisøgning mulig).
navnValglandsdelens navn. Der er forskel på store og små bogstaver. (Flerværdisøgning mulig).
qSøgetekst. Der søges i kode og navn. Alle ord i søgeteksten skal matche. Wildcard * er tilladt i slutningen af hvert ord. Der returneres højst 1000 resultater ved anvendelse af parameteren.
autocompleteUdfør søgning som autocomplete-søgning.
xReverse geocoding. Find valglandsdelen for det angivne koordinat. Der benyttes det koordinatsystem, som er angivet i srid-parameteren (Default WGS84).
yReverse geocoding. Find valglandsdelen for det angivne koordinat.' + 'Der benyttes det koordinatsystem, som er angivet i srid-parameteren (Default WGS84).
nærmesteHvis denne parameter angives, sammen med x og y parametrene findes valglandsdelen der ligger nærmest det angivne punkt.
sridAngiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84).
cirkelFind de valglandsdele, som overlapper den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes ETRS89/UTM32 eller WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
polygonFind de valglandsdele, som overlapper det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.
strukturStruktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.

Eksempler

Find alle valglandsdele som starter med Midt

http://dawa.aws.dk/valglandsdele?q=Midt*

Returner alle valglandsdele

http://dawa.aws.dk/valglandsdele

Valglandsdelsopslag

Modtag valglandsdel ud fra bogstav.

GET http://dawa.aws.dk/valglandsdele/{bogstav}

Parametre

NavnBeskrivelse
bogstavValglandsdelens bogstav.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
strukturStruktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.

Eksempler

Returner oplysninger om valglandsdel Hovedstaden

http://dawa.aws.dk/valglandsdele/A

Returnerer oplysninger om valglandsdel Hovedstaden i GeoJSON format

http://dawa.aws.dk/valglandsdele/A?format=geojson

Valglandsdel autocomplete

Autocomplete på valglandsdele. Der kan anvendes de samme parametre som ved søgning, men bemærk at q parameteren fortolkes anderledes. Læs mere under autocomplete.

GET http://dawa.aws.dk/valglandsdele/autocomplete

Parametre

NavnBeskrivelse
bogstavValglandsdelens bogstav. (Flerværdisøgning mulig).
navnValglandsdelens navn. Der er forskel på store og små bogstaver. (Flerværdisøgning mulig).
qSe beskrivelse under autocomplete
autocompleteUdfør søgning som autocomplete-søgning.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.

Eksempler

Find oplysninger om alle valglandsdele der starter med Midt

http://dawa.aws.dk/valglandsdele/autocomplete?q=Midt

Valglandsdel reverse geocoding

Modtag valglandsdelen for det angivne koordinat.

GET http://dawa.aws.dk/valglandsdele/reverse

Parametre

NavnBeskrivelse
xX koordinat. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives øst-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendes angives bredde-værdien.
yY koordinat. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives nord-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendes angives længde-værdien.
sridAngiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84).
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
strukturStruktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.

Eksempler

Returner valglandsdelen for punktet angivet af WGS84/geografisk koordinatet (12.5851471984198, 55.6832383751223)

http://dawa.aws.dk/valglandsdele/reverse?x=12.5851471984198&y=55.6832383751223

Returner valglandsdelen for punktet angivet af ETRS89/UTM32 koordinatet (725369.59, 6176652.55)

http://dawa.aws.dk/valglandsdele/reverse?x=725369.59&y=6176652.55&srid=25832

Beskrivelse af valglandsdele

API'et udstiller for hver valglandsdel følgende informationer:
NavnTypeOptioneltBeskrivelse
hrefstringnejvalglandsdelens unikke URL.
ændretstringjaTidspunkt for seneste ændring registreret i DAWA. Opdateres ikke hvis ændringen kun vedrører geometrien (se felterne geo_ændret og geo_version).
geo_ændretstringjaTidspunkt for seneste ændring af geometrien registreret i DAWA.
geo_versionintegerjaVersionsangivelse for geometrien. Inkrementeres hver gang geometrien ændrer sig i DAWA.
bboxarrayjaGeometriens bounding box, dvs. det mindste rectangel som indeholder geometrien. Består af et array af 4 tal. De første to tal er koordinaterne for bounding boxens sydvestlige hjørne, og to sidste tal er koordinaterne for bounding boxens nordøstlige hjørne. Anvend srid parameteren til at angive det ønskede koordinatsystem.
itemnumbernej
visueltcenterarrayjaGeometriens visuelle center. Kan eksempelvis anvendes til placering af labels.
itemnumbernej
bogstavstringnejValgslandsdelens bogstav, udgør nøglen.
navnstringnejValglandsdelens navn.