Danmarks Adressers Web API

Danmarks Adressers Web API (DAWA) udstiller data og funktionalitet vedrørende Danmarks adresser. DAWA kan anvendes til at etablere adressedata og -funktionalitet i it-systemer. Målgruppen for nærværende website er udviklere, som ønsker at implementere adressedata og -funktionalitet i deres it-systemer.

Udover adresseområdet rummer DAWA også data og funktionalitet vedrørende områder, som er tæt relateret til adressen. Det drejer sig om områderne Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI), Matrikelkortet, Bygnings- og Boligregisteret samt Danske Stednavne.

FAQ

Simple svar på hyppige spørgsmål

Der mangler en adresse. Hvordan får jeg den oprettet?
Du henvender dig til den kommunale adressemyndighed i den kommune, hvor adressen ligger.

Hvordan får jeg geometrien for f.eks. et jordstykke?
Du anvender format=geojson parameteren.

Hvordan vælger jeg koordinatsystem?
WGS84 koordinatsystemet anvendes som default (srid=4326). Hvis du ønsker at anvende UTM zone 32 ETRS89 kan du anvende queryparamereter srid=25832.