Matrikelkortet

Information om Ejerlav og Jordstykker.

Danmarks areal er opdelt i et antal jordstykker bl.a. med det formål at kunne registrere ejerskabet over jorden. Hvert jordstykke er identificeret ved en ejerlavkode og et matrikelnummer.

Dokumentationen for de enkelte ressourcer i matrikelkortets API finder du på ejerlav og jordstykke.

Ejerlavkoden identificerer det ejerlav, som jordstykket tilhører. Ejerlav var oprindeligt et jordfællesskab og forum for forskellige beslutningsprocesser, men i dag er ejerlav blot en samlebetegnelse for jordstykker i et bestemt område og har ingen juridisk eller administrativ betydning.

Ejerlav

DAWA udstiller en liste over ejerlav i Danmark:

https://dawa.aws.dk/ejerlav

Endvidere udstiller DAWA autocomplete-funktionalitet på ejerlavets navn:

https://dawa.aws.dk/ejerlav/autocomplete?q=Sønder

Ejerlav kan som andre ressourcer modtages i forsellige formater, eksempelvis CSV-format, se dataformater. For yderligere information om ejerlav, se API dokumentationen.

Jordstykker

Jordstykker er identificeret ved en ejerlavkode og et matrikelnummer. Matrikelnumre er såledesUnikke indenfor et ejerlav.

Ønskes information om jordstykkers geografiske udstrækning vælges GeoJSON formatet:

https://dawa.aws.dk/jordstykker?format=geojson&per_side=10
For mere information om formatvalg se dataformater.

Tilknytning til adresser

Jordstykkers tilknytning til adgangsadresser beregnes ud fra adgangsadressens adgangspunkt og jordstykkets geografiske udstrækning. Man kan finde adgangsadresserne på et jordstykke ved at benytte ejerlavkode og matrikelnr parametrene:

https://dawa.aws.dk/adgangsadresser?ejerlavkode=1101052&matrikelnr=10a

Replikering

Ejerlav samt jordstykkers tilknytning til adresser er udstillet på replikerings-API'et, hvilket gør det muligt at etablere og vedligeholde en lokal kopi af disse data. For mere information om replikering, se replikeringsguiden.

Jordstykker er aktuelt ikke udstillet på replikerings-API'et. Den eneste mulighed for at etablere og vedligeholde en lokal kopi af jordstykker er at hente alle jordstykkerne jævnligt.