Om DAWA

Formålet med DAWA er at tilbyde adresseanvendere adgang til data og funktionalitet vedrørende Danmarks Autoritative Adresser, således at adresseanvendere dels fritages for selv at etablere adresseregister og -funktionalitet, dels at kvaliteten af deres anvendelse af adresser højnes.

DAWA rummer data om adresser, adgangsadresser, supplerende bynavne, vejnavne, postnumre samt oversigter over kommuner, retskredse, politikredse, sogne, opstillingskredse og regioner.

Adresser, adgangsadresser og vejnavne opdateres nær realtid fra Danmarks Adresseregister, DAR. Adressernes tilknytning til retskreds, politikreds, sogn, opstillingskreds og region opdateres dagligt fra DAGI. Postnumre stammer fra PostDanmark og opdateres, når de ændres. Jordstykker opdateres dagligt fra Geodatastyrelsens matrikelkort. Adressernes beliggenhed i landzone, byzone og sommerhusområde opdateres dagligt fra PlansystemDK. Vejstykkernes vejmidter opdateres dagligt fra GeoDanmark. Adgangsadressernes højder stammer fra Danmarks Højdemodel. Bebyggelsesdata stammer fra Danske Stednavne.

DAWA er udviklet under Grunddataprogrammet af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

DAWA er en del af AWS Suiten version 4.

Support

Udviklings- og driftsspørgsmål, kommentarer, ideer, ønsker, fejlmelding samt anden kommunikation foregår primært viaAWS gruppen på digitaliser.dk.

Du kan endvidere holde dig opdateret om DAWA ved at følge os påTwitter.

Hvis du via mail ønsker at blive informeret om kritiske ændringer af DAWA, som kan påvirke din brug af DAWA, sender du en mail til awssuiten@sdfe.dk med oplysning om din organisation, dit system samt kontaktoplysninger.

Du kan se planlagte ændringer, akutte hændelser samt afsluttede hændelser vedrørende driften på driftsleverandørens statusside.

DAWA's driftsstatus kan du finde i driftsstatusoversigten for alle AWS Suitens services.

Servicemål

Oppetid 99%.

DAWA overvåges 24x7. Reaktionstid for håndtering af driftsproblemer fundet ved overvågningen:

PrioritetBeskrivelseMål for påbegyndt fejlfindingMål for løsningstid
CriticalServicen er ikke tilgængelig, eller funktionaliteten er reduceret i et sådan omfang, at basale funktioner ikke er tilgængelige for slutbrugerne.1 time2 timer
MajorVæsentlige funktionerer utilgængelige, eller en større gruppe af slutbrugere har ikke mulighed for at anvende servicen.2 timer3 timer
MinorAnvendelsen af servicen er reduceret, men basale funktioner er ikke påvirket. Et begrænset antal slutbrugere oplever manglende funktionalitet8 timer12 timer
LowMindre fejl, mangler og uhensigtsmæssigheder, og hvor det er muligt at anvise en midlertidig løsning til at omgå problemet24 timer48 timer

Open source

DAWA er udviklet som Open Source, og kildekoden finder du påGitHub.

Du kan følge udviklingsprocessen påvort kanban board.

Vilkår for brug af DAWA

Generel information

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, herefter Myndigheden, som har de immaterielle rettigheder til Danmarks adresser udbudt gennem Danmarks Adresse Web API (herefter data), giver på nedenstående vilkår brugsret til data.

Vilkårene accepteres ved enhver brug af data. Vilkårene reguleres af dansk ret.

Brugsret

Myndigheden giver en verdensomspændende, gratis, ikke-eksklusiv, og i øvrigt ubegrænset brugsret til data, som frit bl.a. kan:

 • kopieres, distribueres og offentliggøres,
 • ændres og sammensættes med andet materiale
 • bruges kommercielt og ikke-kommercielt,
 • Vilkår

  Data må ikke bruges på en måde, så det kan fremstå som om, at myndigheden godkender, støtter, anbefaler eller markedsfører brugeren, brugerens produkter eller tjenester.

  Det skal sikres, at brug af data er i overensstemmelse med dansk ret.

  Kildeangivelse

  Ved brug af data kan følgende angives: ”Indeholder oplysninger fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Adresse Web Services (AWS).”

  Myndighedens rettigheder og ansvar

  Data stilles til rådighed, som de er, og myndigheden har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af data.

  Myndigheden garanterer ikke den fortsatte tilrådighedsstillelse af data, og kan til enhver tid ændre brugsretten til data og vilkårene herfor.

  Version

  Den aktuelle version af DAWA er 1.16.13.