Stednavne

Stednavne har samme sproglige funktion som adresser. De udpeger begge steder. Stednavne er ikke entydige som adresser. Ét stednavn kan udpege mange forskellige steder. Stednavnet Østergård udpeger f.eks. 722 steder - typisk gårde. En anden forskel er at stednavnes geometri kan være punkter, linjer eller polygoner. Adresser repræsenteres kun af punkter.

Dokumentationen for de enkelte ressourcer i stednavneområdets API finder du på stednavntype og stednavn.

Stednavntyper

Stednavne er opdelt i hovedtyper, som f.eks. bebyggelser, bygning og farvand. Hver hovedtype er inddelt i undertyper, som f.eks. by, akvarium og bugt. Du kan anvende stednavne API’et til at få en oversigt over hovedtyper og deres undertyper:

https://dawa.aws.dk/stednavntyper

Stednavnsøgning

Stednavnetyperne kan anvendes til at finde de stednavne, du er interesseret i. Det kan f.eks. være alle danske byer:

https://dawa.aws.dk/stednavne?hovedtype=Bebyggelse&undertype=by

Hvis det er en bestemt by du søger, kan du angive navnet:https://dawa.aws.dk/stednavne?hovedtype=Bebyggelse&undertype=by&navn=Blovstrød

Geometrien får du ved at sætte format parameteren til geojson:

https://dawa.aws.dk/stednavne?hovedtype=Bebyggelse&undertype=by&navn=Blovstrød&format=geojson

Stednavnedata er også forsynet med et visuelt center, som kan anvendes til at placere navnet på et passende centralt sted på stednavnets geometri. Du kan se Blovstrøds polygon og dens visuelle center nedenfor.

Adresser indenfor stednavn

Du kan også finde de adresser, som er placeret i et stednavn. Hvis du f.eks. ønsker de adresser der ligger i Blovstrød, kan du anvende stednavnets id på følgende måde:

http://dawa.aws.dk/adresser?stednavnid=12337669-dd6b-6b98-e053-d480220a5a3f

Nedenfor ser du adresserne i Blovstrød.