Generelt om Web API'et

Som DAWA's baseadresse kan enten anvendes http://dawa.aws.dk eller https://dawa.aws.dk.

Alle typer data kan returneres i følgende formater:

  Derudover understøtter adresser, adgangsadresser, postnumre, kommuner, regioner, sogne, politikredse, retskredse, opstillingskredse, jordstykker, bebyggelser, bygninger og tekniske anlæg også GeoJSON:

  http://dawa.aws.dk/kommuner/0101?format=geojson
  http://dawa.aws.dk/adresser?postnr=8830&vejnavn=Bakkevej&format=geojson

  Vejstykker og adgangsadresser supporterer endvidere GeoJSON med højdeangivelse (z-koordinatet). Hvis man ønsker dette anvendes format=geojsonz:

  http://dawa.aws.dk/vejstykker?navn=Borgergade&format=geojsonz

  Shapefile-formatet er meget populært i GIS-kredse. Vi ville gerne have supporteret det, men DAWA's streaming af nær realtids opdaterede data passer ikke godt sammen med Shapefile-formatet. Du kan selv generer Shapefiler vha. DAWA's GeoJSON data og dit GIS-program eller ogr2ogr programmet. Du kan se eksempler på hvordan i AWS-gruppen på Digitaliser.dk.

  Det er ikke altid formålstjenligt at hele resultet returneres på en gang. Til tider er fordelagtigt at opdele resultatet i mindre bidder. Det kaldes paginering - opdeling i sider. Det gøres ved at angive en sidestørrelse (per_side) samt et sidenummer (side) i requestet. Nedenstående Grøndal sogn request returnerer side 3 med en sidestørrelse på 24 adresser per side.

  http://dawa.aws.dk/adresser?sogn=7060&side=3&per_side=24

  Af tekniske årsager er det ikke muligt at understøtte paginering i det fulde adressesæt. P.t. er det muligt at paginere i de første 400.000 adresser. Denne grænse kan blive reduceret yderligere.

  Såfremt man ønsker at få adressesættet delt op i flere mindre dele og hente hver enkelt del i en separat HTTP forespørgsel, så anbefales det, at hente listen af sogne først, og dernæst hente adresserne for hvert sogn.

  Følger Problem Details for HTTP APIs

  Eksempel på returneret fejlbeskrivelse:

  {
  "type": "ResourceNotFoundError",
  "title": "The resource was not found",
  "details": {
  "id": "0254b942-f3ac-4969-a963-d2c4ed9ab943"
  }
  }