Lister

Supplerende bynavnesøgning

Søg efter supplerende bynavne. Returnerer de supplerende bynavne som opfylder kriteriet.

GET http://dawa.aws.dk/supplerendebynavne

Parametre

NavnBeskrivelse
qSøgetekst. Der søges i vejnavnet. Alle ord i søgeteksten skal matche det supplerende bynavn. Wildcard * er tilladt i slutningen af hvert ord.
navnNavnet på det supplerende bynavn, f.eks. Holeby (Flerværdisøgning mulig).
postnrPostnummer. 4 cifre. (Flerværdisøgning mulig).
kommunekodeKommunekode. 4 cifre. Eksempel: 0101 for Københavns kommune. (Flerværdisøgning mulig).
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.

Eksempler

Find de supplerende bynavne som ligger i postnummeret 3700 Rønne

http://dawa.aws.dk/supplerendebynavne?postnr=3700

Find de supplerende bynavne, hvor et ord i det supplerende bynavn starter med aar

http://dawa.aws.dk/supplerendebynavne?q=aar*

Supplerende bynavnopslag

Modtag supplerende bynavn.

GET http://dawa.aws.dk/supplerendebynavne/{navn}

Parametre

NavnBeskrivelse
navnNavnet på det supplerende bynavn, f.eks. Holeby

Eksempler

Hent det supplerende bynavn med navn Aarsballe

http://dawa.aws.dk/supplerendebynavne/Aarsballe

Supplerende bynavn autocomplete

Autocomplete på supplerendebynavne. Der kan anvendes de samme parametre som ved søgning, men bemærk at q parameteren fortolkes anderledes. Læs mere under autocomplete.

GET http://dawa.aws.dk/supplerendebynavne/autocomplete

Parametre

NavnBeskrivelse
qSe beskrivelse under autocomplete
navnNavnet på det supplerende bynavn, f.eks. Holeby (Flerværdisøgning mulig).
postnrPostnummer. 4 cifre. (Flerværdisøgning mulig).
kommunekodeKommunekode. 4 cifre. Eksempel: 0101 for Københavns kommune. (Flerværdisøgning mulig).
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.

Eksempler

Find alle supplerende bynavne som indeholder sejr

http://dawa.aws.dk/supplerendebynavne/autocomplete?q=sejr

Beskrivelse af supplerende bynavnedata

Ovenstående Web API udstiller supplerende bynavne. Et supplerende bynavn – typisk landsbyens navn – eller andet lokalt stednavn der er fastsat af kommunen for at præcisere adressens beliggenhed indenfor postnummeret. Indgår som en del af den officielle adressebetegnelse. Indtil 34 tegn. Eksempel: ”Sønderholm”.

Web API'et udstiller for hver supplerende bynavn følgende informationer:

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
hrefstringnejDet supplerende bynavns unikke URL
navnstringnejDet supplerende bynavn. Indtil 34 tegn. Eksempel: ”Sønderholm”.
kommunerarraynejKommuner, som det supplerende bynavn er beliggende i.
hrefstringnejKommunens unikke URL.
kodestringnejKommunekoden. 4 cifre.
navnstringjaKommunens navn.
postnumrearraynejPostnumre, som det supplerende bynavn er beliggende i.
hrefstringnejPostnummerets unikke URL
nrstringnejPostnummer
navnstringjaDet navn der er knyttet til postnummeret, typisk byens eller bydelens navn. Repræsenteret ved indtil 20 tegn. Eksempel: ”København NV”.

Regionsøgning

Søg efter regioner. Returnerer de regioner der opfylder kriteriet.

GET http://dawa.aws.dk/regioner

Parametre

NavnBeskrivelse
kodeRegionens kode. 4 cifre. (Flerværdisøgning mulig).
navnRegionens navn. Der er forskel på store og små bogstaver. (Flerværdisøgning mulig).
qSøgetekst. Der søges i kode og navn. Alle ord i søgeteksten skal matche. Wildcard * er tilladt i slutningen af hvert ord.
xReverse geocoding. Find regionen for det angivne koordinat. Der benyttes det koordinatsystem, som er angivet i srid-parameteren (Default WGS84).
yReverse geocoding. Find regionen for det angivne koordinat.' + 'Der benyttes det koordinatsystem, som er angivet i srid-parameteren (Default WGS84).
nærmesteHvis denne parameter angives, sammen med x og y parametrene findes regionen der ligger nærmest det angivne punkt.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.
sridAngiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84).
cirkelFind de regioner, som overlapper den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes ETRS89/UTM32 eller WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
polygonFind de regioner, som overlapper det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].

Eksempler

Find alle regioner.

http://dawa.aws.dk/regioner

Regionopslag

Modtag region med kode.

GET http://dawa.aws.dk/regioner/{kode}

Parametre

NavnBeskrivelse
kodeRegionens kode. 4 cifre.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades

Eksempler

Modtag Region Midtjylland (kode 1082)

http://dawa.aws.dk/regioner/1082

Hent Region Midtjylland i GeoJSON format med ETRS89 Zone 32N som koordinatsystem

http://dawa.aws.dk/regioner/1082?format=geojson&srid=25832

Autocomplete på regioner. Der kan anvendes de samme parametre som ved søgning, men bemærk at q parameteren fortolkes anderledes. Læs mere under autocomplete.

GET http://dawa.aws.dk/regioner/autocomplete

Parametre

NavnBeskrivelse
kodeRegionens kode. 4 cifre. (Flerværdisøgning mulig).
navnRegionens navn. Der er forskel på store og små bogstaver. (Flerværdisøgning mulig).
qSe beskrivelse under autocomplete
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.

Eksempler

Find regioner der starter med midt

http://dawa.aws.dk/regioner/autocomplete?q=midt

Modtag regionen for det angivne koordinat.

GET http://dawa.aws.dk/regioner/reverse

Parametre

NavnBeskrivelse
xX koordinat. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives øst-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendex angives bredde-værdien.
yY koordinat. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives nord-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendex angives længde-værdien.
sridAngiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84).
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades

Eksempler

Returner regionen for punktet angivet af WGS84/geografisk koordinatet (12.5851471984198, 55.6832383751223)

http://dawa.aws.dk/regioner/reverse?x=12.5851471984198&y=55.6832383751223

Returner regionen for punktet angivet af ETRS89/UTM32 koordinatet (725369.59, 6176652.55)

http://dawa.aws.dk/regioner/reverse?x=725369.59&y=6176652.55&srid=25832

Beskrivelse af regionsdata

Web API'et udstiller for hver region følgende informationer:

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
hrefstringnejregionens unikke URL.
ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring registreret i DAWA. Opdateres ikke hvis ændringen kun vedrører geometrien (se felterne geo_ændret og geo_version).
geo_ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring af geometrien registreret i DAWA.
geo_versionintegernejVersionsangivelse for geometrien. Inkrementeres hver gang geometrien ændrer sig i DAWA.
kodestringnejRegionskode. 4 cifre.
navnstringjaRegionens navn.

Kommunesøgning

Søg efter kommuner. Returnerer de kommuner som opfylder kriteriet.

GET http://dawa.aws.dk/kommuner

Parametre

NavnBeskrivelse
qSøgetekst. Der søges i kommunenavnet. Alle ord i søgeteksten skal matche kommunenavnet. Wildcard * er tilladt i slutningen af hvert ord.
navnNavnet på kommunen, f.eks. Aarhus (Flerværdisøgning mulig).
kodeKommunekode. 4 cifre. Eksempel: 0101 for Københavns kommune. (Flerværdisøgning mulig).
xReverse geocoding. Find kommunen for det angivne koordinat. Der benyttes det koordinatsystem, som er angivet i srid-parameteren (Default WGS84).
yReverse geocoding. Find kommunen for det angivne koordinat.' + 'Der benyttes det koordinatsystem, som er angivet i srid-parameteren (Default WGS84).
nærmesteHvis denne parameter angives, sammen med x og y parametrene findes kommunen der ligger nærmest det angivne punkt.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.
sridAngiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84).
cirkelFind de kommuner, som overlapper den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes ETRS89/UTM32 eller WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
polygonFind de kommuner, som overlapper det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].

Eksempler

Hent alle kommuner

http://dawa.aws.dk/kommuner

Find de kommuner, som starter med aa

http://dawa.aws.dk/kommuner?q=aa*

Kommuneopslag

Modtag kommune.

GET http://dawa.aws.dk/kommuner/{kode}

Parametre

NavnBeskrivelse
kodeKommunekode. 4 cifre. Eksempel: 0101 for Københavns kommune.

Eksempler

Hent Københavns kommune (kode 101)

http://dawa.aws.dk/kommuner/101

Autocomplete på kommuner. Der kan anvendes de samme parametre som ved søgning, men bemærk at q parameteren fortolkes anderledes. Læs mere under autocomplete.

GET http://dawa.aws.dk/kommuner/autocomplete

Parametre

NavnBeskrivelse
qSe beskrivelse under autocomplete
navnNavnet på kommunen, f.eks. Aarhus (Flerværdisøgning mulig).
kodeKommunekode. 4 cifre. Eksempel: 0101 for Københavns kommune. (Flerværdisøgning mulig).
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.

Eksempler

Find alle kommuner som indeholder 8 (i kommunekoden).

http://dawa.aws.dk/kommuner/autocomplete?q=8

Modtage kommunen for det punkt der angives med x- og y-parametrene

GET http://dawa.aws.dk/kommuner/reverse

Parametre

NavnBeskrivelse
xX koordinat. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives øst-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendex angives bredde-værdien.
yY koordinat. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives nord-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendex angives længde-værdien.
sridAngiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84).
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades

Eksempler

Returner kommunen for punktet angivet af WGS84/geografisk koordinatet (12.5851471984198, 55.6832383751223)

http://dawa.aws.dk/kommuner/reverse?x=12.5851471984198&y=55.6832383751223

Returner kommunen for punktet angivet af ETRS89/UTM32 koordinatet (6176652.55, 725369.59)

http://dawa.aws.dk/kommuner/reverse?x=725369.59&y=6176652.55&srid=25832

Beskrivelse af kommunedata

Web API'et udstiller for hver kommune følgende informationer:

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
hrefstringnejkommunens unikke URL.
ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring registreret i DAWA. Opdateres ikke hvis ændringen kun vedrører geometrien (se felterne geo_ændret og geo_version).
geo_ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring af geometrien registreret i DAWA.
geo_versionintegernejVersionsangivelse for geometrien. Inkrementeres hver gang geometrien ændrer sig i DAWA.
kodestringnejKommunekode. 4 cifre.
navnstringjaKommunens navn.
regionskodestringjaRegionskode for den region kommunen er beliggende i. 4 cifre.

Søg efter sogne. Returnerer de sogne der opfylder kriteriet.

GET http://dawa.aws.dk/sogne

Parametre

NavnBeskrivelse
kodeSognets kode. 4 cifre. (Flerværdisøgning mulig).
navnSognets navn. Der er forskel på store og små bogstaver. (Flerværdisøgning mulig).
qSøgetekst. Der søges i kode og navn. Alle ord i søgeteksten skal matche. Wildcard * er tilladt i slutningen af hvert ord.
xReverse geocoding. Find sognet for det angivne koordinat. Der benyttes det koordinatsystem, som er angivet i srid-parameteren (Default WGS84).
yReverse geocoding. Find sognet for det angivne koordinat.' + 'Der benyttes det koordinatsystem, som er angivet i srid-parameteren (Default WGS84).
nærmesteHvis denne parameter angives, sammen med x og y parametrene findes sognet der ligger nærmest det angivne punkt.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.
sridAngiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84).
cirkelFind de sogne, som overlapper den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes ETRS89/UTM32 eller WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
polygonFind de sogne, som overlapper det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].

Eksempler

Find alle de sogne som starter med grøn

http://dawa.aws.dk/sogne?q=grøn*

Returner alle sogne

http://dawa.aws.dk/sogne

Modtag sogn med kode.

GET http://dawa.aws.dk/sogne/{kode}

Parametre

NavnBeskrivelse
kodeSognets kode. 4 cifre.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades

Eksempler

Returner oplysninger om Grøndal sogn

http://dawa.aws.dk/sogne/7060

Returnerer oplysninger om Grøndal sogn i GeoJSON format

http://dawa.aws.dk/sogne/7060?format=geojson

Autocomplete på sogne. Der kan anvendes de samme parametre som ved søgning, men bemærk at q parameteren fortolkes anderledes. Læs mere under autocomplete.

GET http://dawa.aws.dk/sogne/autocomplete

Parametre

NavnBeskrivelse
kodeSognets kode. 4 cifre. (Flerværdisøgning mulig).
navnSognets navn. Der er forskel på store og små bogstaver. (Flerværdisøgning mulig).
qSe beskrivelse under autocomplete
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.

Eksempler

Find alle de sogne som starter med grøn

http://dawa.aws.dk/sogne/autocomplete?q=grøn

Modtag sognet for det angivne koordinat.

GET http://dawa.aws.dk/sogne/reverse

Parametre

NavnBeskrivelse
xX koordinat. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives øst-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendex angives bredde-værdien.
yY koordinat. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives nord-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendex angives længde-værdien.
sridAngiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84).
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades

Eksempler

Returner sognet for punktet angivet af WGS84/geografisk koordinatet (12.5851471984198, 55.6832383751223)

http://dawa.aws.dk/sogne/reverse?x=12.5851471984198&y=55.6832383751223

Returner sognet for punktet angivet af ETRS89/UTM32 koordinatet (725369.59, 6176652.55)

http://dawa.aws.dk/sogne/reverse?x=725369.59&y=6176652.55&srid=25832

Beskrivelse af sognedata

Web API'et udstiller for hvert sogn følgende informationer:

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
hrefstringnejsognets unikke URL.
ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring registreret i DAWA. Opdateres ikke hvis ændringen kun vedrører geometrien (se felterne geo_ændret og geo_version).
geo_ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring af geometrien registreret i DAWA.
geo_versionintegernejVersionsangivelse for geometrien. Inkrementeres hver gang geometrien ændrer sig i DAWA.
kodestringnejSognekode. 4 Cifre.
navnstringjaSognets navn.

Retskredssøgning

Søg efter retskredse. Returnerer de retskredse der opfylder kriteriet.

GET http://dawa.aws.dk/retskredse

Parametre

NavnBeskrivelse
kodeRetskredsens kode. 4 cifre. (Flerværdisøgning mulig).
navnRetskredsens navn. Der er forskel på store og små bogstaver. (Flerværdisøgning mulig).
qSøgetekst. Der søges i kode og navn. Alle ord i søgeteksten skal matche. Wildcard * er tilladt i slutningen af hvert ord.
xReverse geocoding. Find retskredsen for det angivne koordinat. Der benyttes det koordinatsystem, som er angivet i srid-parameteren (Default WGS84).
yReverse geocoding. Find retskredsen for det angivne koordinat.' + 'Der benyttes det koordinatsystem, som er angivet i srid-parameteren (Default WGS84).
nærmesteHvis denne parameter angives, sammen med x og y parametrene findes retskredsen der ligger nærmest det angivne punkt.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.
sridAngiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84).
cirkelFind de retskredse, som overlapper den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes ETRS89/UTM32 eller WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
polygonFind de retskredse, som overlapper det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].

Eksempler

Hent alle retskredse

http://dawa.aws.dk/retskredse

Find de retskredse, som indeholder århus

http://dawa.aws.dk/retskredse?q=århus

Retskredsopslag

Modtag retskreds med kode.

GET http://dawa.aws.dk/retskredse/{kode}

Parametre

NavnBeskrivelse
kodeRetskredsens kode. 4 cifre.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades

Eksempler

Modtag Retten i Århus (kode 1165) i GeoJSON format

http://dawa.aws.dk/retskredse/1165?format=geojson

Autocomplete på retskredse. Der kan anvendes de samme parametre som ved søgning, men bemærk at q parameteren fortolkes anderledes. Læs mere under autocomplete.

GET http://dawa.aws.dk/retskredse/autocomplete

Parametre

NavnBeskrivelse
kodeRetskredsens kode. 4 cifre. (Flerværdisøgning mulig).
navnRetskredsens navn. Der er forskel på store og små bogstaver. (Flerværdisøgning mulig).
qSe beskrivelse under autocomplete
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.

Modtag retskredsen for det angivne koordinat.

GET http://dawa.aws.dk/retskredse/reverse

Parametre

NavnBeskrivelse
xX koordinat. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives øst-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendex angives bredde-værdien.
yY koordinat. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives nord-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendex angives længde-værdien.
sridAngiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84).
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades

Eksempler

Returner retskredsen for punktet angivet af WGS84/geografisk koordinatet (12.5851471984198, 55.6832383751223)

http://dawa.aws.dk/retskredse/reverse?x=12.5851471984198&y=55.6832383751223

Returner retskredsen for punktet angivet af ETRS89/UTM32 koordinatet (725369.59, 6176652.55)

http://dawa.aws.dk/retskredse/reverse?x=725369.59&y=6176652.55&srid=25832

Beskrivelse af retskredsdata

Web API'et udstiller for hver retskreds følgende informationer:

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
hrefstringnejretskredsens unikke URL.
ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring registreret i DAWA. Opdateres ikke hvis ændringen kun vedrører geometrien (se felterne geo_ændret og geo_version).
geo_ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring af geometrien registreret i DAWA.
geo_versionintegernejVersionsangivelse for geometrien. Inkrementeres hver gang geometrien ændrer sig i DAWA.
kodestringnejRetskredskode. 4 cifre.
navnstringjaRetskredsens navn.

Politikredssøgning

Søg efter politikredse. Returnerer de politikredse der opfylder kriteriet.

GET http://dawa.aws.dk/politikredse

Parametre

NavnBeskrivelse
kodePolitikredsens kode. 4 cifre. (Flerværdisøgning mulig).
navnPolitikredsens navn. Der er forskel på store og små bogstaver. (Flerværdisøgning mulig).
qSøgetekst. Der søges i kode og navn. Alle ord i søgeteksten skal matche. Wildcard * er tilladt i slutningen af hvert ord.
xReverse geocoding. Find politikredsen for det angivne koordinat. Der benyttes det koordinatsystem, som er angivet i srid-parameteren (Default WGS84).
yReverse geocoding. Find politikredsen for det angivne koordinat.' + 'Der benyttes det koordinatsystem, som er angivet i srid-parameteren (Default WGS84).
nærmesteHvis denne parameter angives, sammen med x og y parametrene findes politikredsen der ligger nærmest det angivne punkt.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.
sridAngiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84).
cirkelFind de politikredse, som overlapper den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes ETRS89/UTM32 eller WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
polygonFind de politikredse, som overlapper det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].

Eksempler

Hent alle politikredse

http://dawa.aws.dk/politikredse

Politikredsopslag

Modtag politikreds med kode.

GET http://dawa.aws.dk/politikredse/{kode}

Parametre

NavnBeskrivelse
kodePolitikredsens kode. 4 cifre.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades

Eksempler

Hent Syd- og Sønderjyllands Politi (kode 1464) i GeoJSON format.

http://dawa.aws.dk/politikredse/1464?format=geojson

Autocomplete på politikredse. Der kan anvendes de samme parametre som ved søgning, men bemærk at q parameteren fortolkes anderledes. Læs mere under autocomplete.

GET http://dawa.aws.dk/politikredse/autocomplete

Parametre

NavnBeskrivelse
kodePolitikredsens kode. 4 cifre. (Flerværdisøgning mulig).
navnPolitikredsens navn. Der er forskel på store og små bogstaver. (Flerværdisøgning mulig).
qSe beskrivelse under autocomplete
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.

Eksempler

http://dawa.aws.dk/politikredse/autocomplete?q=sønd

Modtag politikredsen for det angivne koordinat.

GET http://dawa.aws.dk/politikredse/reverse

Parametre

NavnBeskrivelse
xX koordinat. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives øst-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendex angives bredde-værdien.
yY koordinat. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives nord-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendex angives længde-værdien.
sridAngiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84).
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades

Eksempler

Returner politikredsen for punktet angivet af WGS84/geografisk koordinatet (12.5851471984198, 55.6832383751223)

http://dawa.aws.dk/politikredse/reverse?x=12.5851471984198&y=55.6832383751223

Returner politikredsen for punktet angivet af ETRS89/UTM32 koordinatet (725369.59, 6176652.55)

http://dawa.aws.dk/politikredse/reverse?x=725369.59&y=6176652.55&srid=25832

Beskrivelse af politikredsdata

Web API'et udstiller for hver politikreds følgende informationer:

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
hrefstringnejpolitikredsens unikke URL.
ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring registreret i DAWA. Opdateres ikke hvis ændringen kun vedrører geometrien (se felterne geo_ændret og geo_version).
geo_ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring af geometrien registreret i DAWA.
geo_versionintegernejVersionsangivelse for geometrien. Inkrementeres hver gang geometrien ændrer sig i DAWA.
kodestringnejPolitikredskode. 4 cifre.
navnstringjaPolitikredsens navn.

Opstillingskredssøgning

Søg efter opstillingskredse. Returnerer de opstillingskredse der opfylder kriteriet.

GET http://dawa.aws.dk/opstillingskredse

Parametre

NavnBeskrivelse
kodeOpstillingskredsens kode. 4 cifre. (Flerværdisøgning mulig).
navnOpstillingskredsens navn. Der er forskel på store og små bogstaver. (Flerværdisøgning mulig).
qSøgetekst. Der søges i kode og navn. Alle ord i søgeteksten skal matche. Wildcard * er tilladt i slutningen af hvert ord.
xReverse geocoding. Find opstillingskredsen for det angivne koordinat. Der benyttes det koordinatsystem, som er angivet i srid-parameteren (Default WGS84).
yReverse geocoding. Find opstillingskredsen for det angivne koordinat.' + 'Der benyttes det koordinatsystem, som er angivet i srid-parameteren (Default WGS84).
nærmesteHvis denne parameter angives, sammen med x og y parametrene findes opstillingskredsen der ligger nærmest det angivne punkt.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.
sridAngiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84).
cirkelFind de opstillingskredse, som overlapper den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes ETRS89/UTM32 eller WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
polygonFind de opstillingskredse, som overlapper det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].

Eksempler

Hent alle opstillingskredse.

http://dawa.aws.dk/opstillingskredse

Hent alle opstillingskredse der indeholder esbjerg

http://dawa.aws.dk/opstillingskredse?q=esbjerg

Modtag opstillingskreds med kode.

GET http://dawa.aws.dk/opstillingskredse/{kode}

Parametre

NavnBeskrivelse
kodeOpstillingskredsens kode. 4 cifre.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades

Eksempler

Hent data for opstillingskredsen Vesterbro (kode 9) i GeoJSON format

http://dawa.aws.dk/opstillingskredse/9?format=geojson

Autocomplete på opstillingskredse. Der kan anvendes de samme parametre som ved søgning, men bemærk at q parameteren fortolkes anderledes. Læs mere under autocomplete.

GET http://dawa.aws.dk/opstillingskredse/autocomplete

Parametre

NavnBeskrivelse
kodeOpstillingskredsens kode. 4 cifre. (Flerværdisøgning mulig).
navnOpstillingskredsens navn. Der er forskel på store og små bogstaver. (Flerværdisøgning mulig).
qSe beskrivelse under autocomplete
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.

Eksempler

Find opstillingskredse der starter med es

http://dawa.aws.dk/opstillingskredse/autocomplete?q=es

Modtag opstillingskredsen for det angivne koordinat.

GET http://dawa.aws.dk/opstillingskredse/reverse

Parametre

NavnBeskrivelse
xX koordinat. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives øst-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendex angives bredde-værdien.
yY koordinat. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives nord-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendex angives længde-værdien.
sridAngiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84).
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades

Eksempler

Returner opstillingskredsen for punktet angivet af WGS84/geografisk koordinatet (12.5851471984198, 55.6832383751223)

http://dawa.aws.dk/opstillingskredse/reverse?x=12.5851471984198&y=55.6832383751223

Returner opstillingskredsen for punktet angivet af ETRS89/UTM32 koordinatet (725369.59, 6176652.55)

http://dawa.aws.dk/opstillingskredse/reverse?x=725369.59&y=6176652.55&srid=25832

Web API'et udstiller for hver opstillingskreds følgende informationer:

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
hrefstringnejopstillingskredsens unikke URL.
ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring registreret i DAWA. Opdateres ikke hvis ændringen kun vedrører geometrien (se felterne geo_ændret og geo_version).
geo_ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring af geometrien registreret i DAWA.
geo_versionintegernejVersionsangivelse for geometrien. Inkrementeres hver gang geometrien ændrer sig i DAWA.
kodestringnejOpstillingskredskode. 4 cifre.
navnstringjaOpstillingskredsens navn.

Søg efter valglandsdele. Returnerer de valglandsdele der opfylder kriteriet.

GET http://dawa.aws.dk/valglandsdele

Parametre

NavnBeskrivelse
bogstavValglandsdelens bogstav. (Flerværdisøgning mulig).
navnValglandsdelens navn. Der er forskel på store og små bogstaver. (Flerværdisøgning mulig).
qSøgetekst. Der søges i kode og navn. Alle ord i søgeteksten skal matche. Wildcard * er tilladt i slutningen af hvert ord.
sridAngiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84).
cirkelFind de valglandsdele, som overlapper den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes ETRS89/UTM32 eller WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
polygonFind de valglandsdele, som overlapper det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
xReverse geocoding. Find valglandsdelen for det angivne koordinat. Der benyttes det koordinatsystem, som er angivet i srid-parameteren (Default WGS84).
yReverse geocoding. Find valglandsdelen for det angivne koordinat.' + 'Der benyttes det koordinatsystem, som er angivet i srid-parameteren (Default WGS84).
nærmesteHvis denne parameter angives, sammen med x og y parametrene findes valglandsdelen der ligger nærmest det angivne punkt.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.

Eksempler

Find alle valglandsdele som starter med Midt

http://dawa.aws.dk/valglandsdele?q=Midt*

Returner alle valglandsdele

http://dawa.aws.dk/valglandsdele

Modtag valglandsdel ud fra bogstav.

GET http://dawa.aws.dk/valglandsdele/{bogstav}

Parametre

NavnBeskrivelse
bogstavValglandsdelens bogstav.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades

Eksempler

Returner oplysninger om valglandsdel Hovedstaden

http://dawa.aws.dk/valglandsdele/A

Returnerer oplysninger om valglandsdel Hovedstaden i GeoJSON format

http://dawa.aws.dk/valglandsdele/A?format=geojson

Autocomplete på valglandsdele. Der kan anvendes de samme parametre som ved søgning, men bemærk at q parameteren fortolkes anderledes. Læs mere under autocomplete.

GET http://dawa.aws.dk/valglandsdele/autocomplete

Parametre

NavnBeskrivelse
bogstavValglandsdelens bogstav. (Flerværdisøgning mulig).
navnValglandsdelens navn. Der er forskel på store og små bogstaver. (Flerværdisøgning mulig).
qSe beskrivelse under autocomplete
sridAngiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84).
cirkelFind de valglandsdele, som overlapper den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes ETRS89/UTM32 eller WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
polygonFind de valglandsdele, som overlapper det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.

Eksempler

Find oplysninger om alle valglandsdele der starter med Midt

http://dawa.aws.dk/valglandsdele/autocomplete?q=Midt

Modtag valglandsdelen for det angivne koordinat.

GET http://dawa.aws.dk/valglandsdele/reverse

Parametre

NavnBeskrivelse
xX koordinat. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives øst-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendex angives bredde-værdien.
yY koordinat. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives nord-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendex angives længde-værdien.
sridAngiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84).
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades

Eksempler

Returner valglandsdelen for punktet angivet af WGS84/geografisk koordinatet (12.5851471984198, 55.6832383751223)

http://dawa.aws.dk/valglandsdele/reverse?x=12.5851471984198&y=55.6832383751223

Returner valglandsdelen for punktet angivet af ETRS89/UTM32 koordinatet (725369.59, 6176652.55)

http://dawa.aws.dk/valglandsdele/reverse?x=725369.59&y=6176652.55&srid=25832

Beskrivelse af valglandsdelsdata

Web API'et udstiller for hver valglandsdel følgende informationer:

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
hrefstringnejvalglandsdelens unikke URL.
ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring registreret i DAWA. Opdateres ikke hvis ændringen kun vedrører geometrien (se felterne geo_ændret og geo_version).
geo_ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring af geometrien registreret i DAWA.
geo_versionintegernejVersionsangivelse for geometrien. Inkrementeres hver gang geometrien ændrer sig i DAWA.
bogstavstringnejValgslandsdelens bogstav, udgør nøglen.
navnstringjaValglandsdelens navn.

Søg efter storkredse. Returnerer de storkredse der opfylder kriteriet.

GET http://dawa.aws.dk/storkredse

Parametre

NavnBeskrivelse
nummerStorkredsens nummer. (Flerværdisøgning mulig).
navnStorkredsens navn. Der er forskel på store og små bogstaver. (Flerværdisøgning mulig).
qSøgetekst. Der søges i kode og navn. Alle ord i søgeteksten skal matche. Wildcard * er tilladt i slutningen af hvert ord.
sridAngiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84).
cirkelFind de storkredse, som overlapper den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes ETRS89/UTM32 eller WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
polygonFind de storkredse, som overlapper det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
xReverse geocoding. Find storkredsen for det angivne koordinat. Der benyttes det koordinatsystem, som er angivet i srid-parameteren (Default WGS84).
yReverse geocoding. Find storkredsen for det angivne koordinat.' + 'Der benyttes det koordinatsystem, som er angivet i srid-parameteren (Default WGS84).
nærmesteHvis denne parameter angives, sammen med x og y parametrene findes storkredsen der ligger nærmest det angivne punkt.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.

Eksempler

Find alle Storkredse som starter med Midt

http://dawa.aws.dk/storkredse?q=Midt*

Returner alle storkredse

http://dawa.aws.dk/storkredse

Modtag storkreds ud fra nummer.

GET http://dawa.aws.dk/storkredse/{nummer}

Parametre

NavnBeskrivelse
nummerStorkredsens nummer.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades

Eksempler

Returner oplysninger om storkredsen København

http://dawa.aws.dk/storkredse/1

Returnerer oplysninger om storkredsen København i GeoJSON format

http://dawa.aws.dk/storkredse/1?format=geojson

Autocomplete på storkredse. Der kan anvendes de samme parametre som ved søgning, men bemærk at q parameteren fortolkes anderledes. Læs mere under autocomplete.

GET http://dawa.aws.dk/storkredse/autocomplete

Parametre

NavnBeskrivelse
nummerStorkredsens nummer. (Flerværdisøgning mulig).
navnStorkredsens navn. Der er forskel på store og små bogstaver. (Flerværdisøgning mulig).
qSe beskrivelse under autocomplete
sridAngiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84).
cirkelFind de storkredse, som overlapper den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes ETRS89/UTM32 eller WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
polygonFind de storkredse, som overlapper det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.

Eksempler

Find oplysninger om alle storkredse der starter med Nord

http://dawa.aws.dk/storkredse/autocomplete?q=Nord

Modtag storkredsen for det angivne koordinat.

GET http://dawa.aws.dk/storkredse/reverse

Parametre

NavnBeskrivelse
xX koordinat. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives øst-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendex angives bredde-værdien.
yY koordinat. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives nord-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendex angives længde-værdien.
sridAngiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84).
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades

Eksempler

Returner storkredsen for punktet angivet af WGS84/geografisk koordinatet (12.5851471984198, 55.6832383751223)

http://dawa.aws.dk/storkredse/reverse?x=12.5851471984198&y=55.6832383751223

Returner storkredsen for punktet angivet af ETRS89/UTM32 koordinatet (725369.59, 6176652.55)

http://dawa.aws.dk/storkredse/reverse?x=725369.59&y=6176652.55&srid=25832

Beskrivelse af storkredsdata

Web API'et udstiller for hver storkreds følgende informationer:

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
hrefstringnejstorkredsens unikke URL.
ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring registreret i DAWA. Opdateres ikke hvis ændringen kun vedrører geometrien (se felterne geo_ændret og geo_version).
geo_ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring af geometrien registreret i DAWA.
geo_versionintegernejVersionsangivelse for geometrien. Inkrementeres hver gang geometrien ændrer sig i DAWA.
nummerstringnejStorkredsens nummer. Heltal. Udgør nøglen.
navnstringjaStorkredsens navn.

Søg efter ejerlav. Returnerer de ejerlav som opfylder kriteriet.

GET http://dawa.aws.dk/ejerlav

Parametre

NavnBeskrivelse
kodeEjerlavets unikke kode. Repræsenteret ved indtil 7 cifre. Eksempel: ”170354” for ejerlavet ”Eskebjerg By, Bregninge”. (Flerværdisøgning mulig).
navnPostnummernavn (Flerværdisøgning mulig).
qSøgetekst. Der søges i ejerlavsnavnet. Alle ord i søgeteksten skal matche ejerlavsnavnet. Wildcard * er tilladt i slutningen af hvert ord.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.

Eksempler

Hent alle ejerlav

http://dawa.aws.dk/ejerlav

Find ejerlav 80652

http://dawa.aws.dk/ejerlav?kode=80652

Find ejerlav med navn Lynge By, Lynge

http://dawa.aws.dk/ejerlav?navn=Lynge By, Lynge

Modtag ejerlav med angivet kode.

GET http://dawa.aws.dk/ejerlav/{kode}

Parametre

NavnBeskrivelse
kodeEjerlavets unikke kode. Repræsenteret ved indtil 7 cifre. Eksempel: ”170354” for ejerlavet ”Eskebjerg By, Bregninge”.

Eksempler

Hent ejerlav 80652

http://dawa.aws.dk/ejerlav/80652

Autocomplete på ejerlav. Der kan anvendes de samme parametre som ved søgning, men bemærk at q parameteren fortolkes anderledes. Læs mere under autocomplete.

GET http://dawa.aws.dk/ejerlav/autocomplete

Parametre

NavnBeskrivelse
kodeEjerlavets unikke kode. Repræsenteret ved indtil 7 cifre. Eksempel: ”170354” for ejerlavet ”Eskebjerg By, Bregninge”. (Flerværdisøgning mulig).
navnPostnummernavn (Flerværdisøgning mulig).
qSe beskrivelse under autocomplete
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.

Eksempler

Find alle ejerlav som indeholder by i navnet

http://dawa.aws.dk/ejerlav/autocomplete?q=by

Web API'et udstiller for hvert ejerlav følgende informationer:

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
hrefstringnejEjerlavets unikke URL.
kodeintegernejUnik identifikation af det matrikulære ”ejerlav”. Repræsenteret ved indtil 7 cifre. Eksempel: ”170354” for ejerlavet ”Eskebjerg By, Bregninge”.
navnstringjaDet matrikulære ”ejerlav”s navn. Eksempel: ”Eskebjerg By, Bregninge”.

Jordstykkesøgning

Søg efter jordstykker. Returnerer de jordstykker som opfyler søgekriterierne.

GET http://dawa.aws.dk/jordstykker

Parametre

NavnBeskrivelse
ejerlavkodeFind jordstykker tilhørende ejerlav med den angivne kode. (Flerværdisøgning mulig).
matrikelnrFind jordstykker med det angivne matrikelnr. (Flerværdisøgning mulig).
kommunekodeFind de jordstykker som ligger indenfor kommunen angivet ved kommunekoden. (Flerværdisøgning mulig).
regionskodeFind de jordstykker som ligger indenfor regionen angivet ved regionkoden. (Flerværdisøgning mulig).
sognekodeFind de jordstykker som ligger indenfor sognet angivet ved sognkoden. (Flerværdisøgning mulig).
retskredskodeFind de jordstykker som ligger indenfor retskredsen angivet ved retskredskoden. (Flerværdisøgning mulig).
esrejendomsnrFind de jordstykker som er tilknyttet det angivne ESR ejendomsnummer. (Flerværdisøgning mulig).
sfeejendomsnrFind de jordstykker som er tilknyttet det angivne SFE ejendomsnummer. (Flerværdisøgning mulig).
xFind jordstykket for det angivne punkt. Både x- og y-parameter skal angives. Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives øst-værdien. Hvis WGS84/geografisk anvendes angives bredde-værdien.
yFind jordstykket for det angivne punkt. Både x- og y-parameter skal angives. Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives nord-værdien. Hvis WGS84/geografisk anvendes angives længde-værdien.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.
sridAngiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84).
cirkelFind de jordstykker, som overlapper den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes ETRS89/UTM32 eller WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
polygonFind de jordstykker, som overlapper det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
strukturHvis format er geojson eller geojsonz angiver strukturparameteren om der ønskes en flad eller en nestet properties struktur.

Eksempler

Hent alle jordstykker

http://dawa.aws.dk/jordstykker

Find jordstykker for ejerlav med kode 80652

http://dawa.aws.dk/jordstykker?ejerlavkode=80652

Find jordstykket med ejerlavkode 100453 og matrikelnr 8bd

http://dawa.aws.dk/jordstykker?ejerlavkode=100453&matrikelnr=8bd

Jordstykkeopslag

Modtag jordstykket med den angivne ejerlavkode og matrikelnr

GET http://dawa.aws.dk/jordstykker/{ejerlavkode}/{matrikelnr}

Parametre

NavnBeskrivelse
ejerlavkodeJordstykkets ejerlavkode.
matrikelnrJordstykkets matrikelnr.
strukturHvis format er geojson eller geojsonz angiver strukturparameteren om der ønskes en flad eller en nestet properties struktur.

Eksempler

Hent jordstykket med ejerlavkode 100453 og matriklenr 8bd

http://dawa.aws.dk/jordstykker/100453/8bd

Modtage jordstykket for det punkt der angives med x- og y-parametrene

GET http://dawa.aws.dk/jordstykker/reverse

Parametre

NavnBeskrivelse
xX koordinat. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives øst-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendex angives bredde-værdien.
yY koordinat. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives nord-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendex angives længde-værdien.
sridAngiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84).
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
strukturHvis format er geojson eller geojsonz angiver strukturparameteren om der ønskes en flad eller en nestet properties struktur.

Eksempler

Returner jordstykket for punktet angivet af WGS84/geografisk koordinatet (12.5851471984198, 55.6832383751223)

http://dawa.aws.dk/jordstykker/reverse?x=12.5851471984198&y=55.6832383751223

Returner jordstykket for punktet angivet af ETRS89/UTM32 koordinatet (725369.59, 6176652.55)

http://dawa.aws.dk/jordstykker/reverse?x=725369.59&y=6176652.55&srid=25832

Beskrivelse af jordstykker

Web API'et udstiller for hvert jordstykke følgende informationer:

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
hrefstringnejUnik URL for undefined.
ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring registreret i DAWA. Opdateres ikke hvis ændringen kun vedrører geometrien (se felterne geo_ændret og geo_version).
geo_versionintegernejVersionsangivelse for geometrien. Inkrementeres hver gang geometrien ændrer sig i DAWA.
geo_ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring af geometrien registreret i DAWA.
matrikelnrstringnejMatrikelnummeret for jordstykket. Udgør sammen med ejerlavkoden en unik nøgle for jordstykket.
esrejendomsnrstringjaIdentifikation af den vurderingsejendom jf. Ejendomsstamregisteret, ESR, som jordstykket er en del af. Repræsenteret ved op til syv cifre. Eksempel ”13606”.
sfeejendomsnrstringjaSFE ejendomsnummer.
ejerlavobjectnejEjerlavet som jordstykket tilhører.
hrefstringnejEjerlavets unikke URL.
kodeintegernejEjerlavets kode. Op til 7 cifre.
navnstringnejEjerlavets navn.
kommuneobjectjaKommunen som jordstykket er beliggende i.
hrefstringnejKommunens unikke URL.
kodestringnejKommunekoden. 4 cifre.
regionobjectjaRegionen som jordstykket er beliggende i.
hrefstringnejRegionens unikke URL.
kodestringnejRegionskoden. 4 cifre.
sognobjectjaSognet som jordstykket er beliggende i.
hrefstringnejSognets unikke URL.
kodestringnejSognekoden. 4 cifre.
retskredsobjectjaRetskredsen, som er tilknyttet jordstykket, angiver hvilken ret den matrikulære registreringsmeddelse er sendt til. Efter 2008 sendes alle registreringsmeddelser til tinglysningsretten i Hobro, som i Matriklen har retskredskode 1180. I denne forbindelse anvender Matriklen et andet retskredsbegreb end DAGI, hvor retskredskoden 1180 ikke eksisterer.
hrefstringnejRetskredsens unikke URL.
kodestringnejRetskredskoden. 4 cifre.

Bebyggelsesøgning

Søg efter bebyggelser. Returnerer de bebyggelser der opfylder kriteriet.

GET http://dawa.aws.dk/bebyggelser

Parametre

NavnBeskrivelse
idFiltrer resultat ud fra id. (Flerværdisøgning mulig).
typeFiltrer resultat ud fra type. (Flerværdisøgning mulig).
navnFiltrer resultat ud fra navn. (Flerværdisøgning mulig).
xFind bebyggelser der overlapper med det angivne punkt. Både x- og y-parameter skal angives. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives øst-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendes angives bredde-værdien.
yFind bebyggelser der overlapper med det angivne punkt. Både x- og y-parameter skal angives. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives nord-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendes angives længde-værdien.
sridAngiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84).
cirkelFind de bebyggelser, som overlapper den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes ETRS89/UTM32 eller WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
polygonFind de bebyggelser, som overlapper det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.

Eksempler

Find alle bebyggelser

http://dawa.aws.dk/bebyggelser

Find alle bebyggelser af typen "kolonihave".

http://dawa.aws.dk/bebyggelser?type=kolonihave

Modtag bebyggelser i GeoJSON format

http://dawa.aws.dk/bebyggelser?format=geojson

Bebyggelseopslag

Modtag enkelt bebyggelse ud fra unik nøgle

GET http://dawa.aws.dk/bebyggelser/{id}

Parametre

NavnBeskrivelse
idbebyggelsens id
sridAngiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84).

Eksempler

Modtag bebyggelse med ID "12337669-a084-6b98-e053-d480220a5a3f" (Båring Ege)

http://dawa.aws.dk/bebyggelser/12337669-a084-6b98-e053-d480220a5a3f

Hent bebyggelsen med ID "12337669-c79d-6b98-e053-d480220a5a3f" (Stavtrup) i GeoJSON format med ETRS89 Zone 32N som koordinatsystem

http://dawa.aws.dk/bebyggelser/12337669-c79d-6b98-e053-d480220a5a3f?format=geojson&srid=25832

Beskrivelse af bebyggelser

Web API'et udstiller for hver bebyggelse følgende informationer:

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
hrefstringnejUnik URL for bebyggelsen.
ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring registreret i DAWA. Opdateres ikke hvis ændringen kun vedrører geometrien (se felterne geo_ændret og geo_version).
geo_versionintegernejVersionsangivelse for geometrien. Inkrementeres hver gang geometrien ændrer sig i DAWA.
geo_ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring af geometrien registreret i DAWA.
idstringnejUnik identifikator for bebyggelsen.
kodeintegerjaUnik kode for bebyggelsen.
typestringnejAngiver typen af bebyggelse. Mulige værdier: "by", "bydel", "spredtBebyggelse", "sommerhusområde", "sommerhusområdedel", "industriområde", "kolonihave", "storby".
navnstringnejBebyggelsens navn.