Veje

Vejnavne og vejstykker

Et vejstykke er en vej, som er afgrænset af en kommune. Et vejstykke er identificeret ved en kommunekode og en vejkode og har desuden et navn. En vej som gennemløber mere end en kommune vil bestå af flere vejstykker. Det er p.t. ikke muligt at få information om hvilke vejstykker der er en del af den samme vej. Vejstykker er udstillet under /vejstykker

Vejnavne er udstillet under /vejnavne. Her returneres kun unikke vejnavne med oplysning om hvilke kommuner og postnumre, som har veje med dette navn.

Vejnavnesøgning

Søg efter vejnavne. Returnerer de vejnavne som opfylder kriteriet.

GET http://dawa.aws.dk/vejnavne

Parametre

NavnBeskrivelse
qSøgetekst. Der søges i vejnavnet. Alle ord i søgeteksten skal matche vejnavnet. Wildcard * er tilladt i slutningen af hvert ord. Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver.
fuzzyAktiver fuzzy søgning
navnVejnavn. Der skelnes mellem store og små bogstaver. (Flerværdisøgning mulig).
kommunekodeKommunekode. 4 cifre. Eksempel: 0101 for Københavns kommune. (Flerværdisøgning mulig).
postnrPostnummer. 4 cifre. (Flerværdisøgning mulig).
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.

Eksempler

Find vejnavne som ligger i postnummeret2400 København NV og indeholder et ord der starter med hvid

http://dawa.aws.dk/vejnavne?postnr=2400&q=hvid*

Find alle vejnavne i Københavns kommune (kommunekode 0101)

http://dawa.aws.dk/vejnavne?kommunekode=0101

Vejnavneopslag

Søg efter vejnavne. Returnerer de vejnavne som opfylder kriteriet.

GET http://dawa.aws.dk/vejnavne/{navn}

Parametre

NavnBeskrivelse
navnVejnavn. Der skelnes mellem store og små bogstaver.

Eksempler

Hent information om vejnavnet Gammel Viborgvej

http://dawa.aws.dk/vejnavne/Gammel%20Viborgvej

Vejnavne autocomplete

Autocomplete på vejnavne. Der kan anvendes de samme parametre som ved søgning, men bemærk at q parameteren fortolkes anderledes. Læs mere under autocomplete.

GET http://dawa.aws.dk/vejnavne/autocomplete

Parametre

NavnBeskrivelse
qSe beskrivelse under autocomplete
fuzzyAktiver fuzzy søgning
navnVejnavn. Der skelnes mellem store og små bogstaver. (Flerværdisøgning mulig).
kommunekodeKommunekode. 4 cifre. Eksempel: 0101 for Københavns kommune. (Flerværdisøgning mulig).
postnrPostnummer. 4 cifre. (Flerværdisøgning mulig).
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.

Eksempler

Find alle vejnavne som indeholder jolle

http://dawa.aws.dk/vejnavne/autocomplete?q=jolle

Find alle vejnavne som indeholder strand (bemærk mellemrum tilsidst).

http://dawa.aws.dk/vejnavne/autocomplete?q=strand 

Beskrivelse af vejnavnedata

Ovenstående Web API udstiller vejnavne.

Web API'et udstiller for hver vejnavn følgende informationer:

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
hrefstringnejVejnavnets unikke URL.
navnstringnejVejnavnet
postnumrearraynejDe postnumre, hvori der ligger en vej med dette navn.
hrefstringnejPostnummerets unikke URL
nrstringnejPostnummer
navnstringjaDet navn der er knyttet til postnummeret, typisk byens eller bydelens navn. Repræsenteret ved indtil 20 tegn. Eksempel: ”København NV”.
kommunerarraynejDe kommuner hvori der ligger en vej med dette navn.
hrefstringnejKommunens unikke URL.
kodestringnejKommunekoden. 4 cifre.
navnstringjaKommunens navn.

Vejstykker

Vejstykkesøgning

Søger efter vejstykker. Returnerer de vejstykker, som opfylder kriteriet.

GET http://dawa.aws.dk/vejstykker

Parametre

NavnBeskrivelse
qSøgetekst. Der søges i vejnavnet. Alle ord i søgeteksten skal matche vejstykket. Wildcard * er tilladt i slutningen af hvert ord. Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver.
fuzzyAktiver fuzzy søgning
kommunekodeKommunekode. 4 cifre. Eksempel: 0101 for Københavns kommune. (Flerværdisøgning mulig).
kodevejkode. 4 cifre. (Flerværdisøgning mulig).
navnVejnavn. Der skelnes mellem store og små bogstaver. Der kan anvendes wildcard-søgning. (Flerværdisøgning mulig).
postnrPostnummer. 4 cifre. (Flerværdisøgning mulig).
polygonFind de vejstykker, som overlapper med det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
cirkelFind de vejstykker, som overlapper med den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
regexFind de vejstykker, som matcher det angivne regulære udtryk.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.
strukturHvis format er geojson eller geojsonz angiver strukturparameteren om der ønskes en flad eller en nestet properties struktur.

Eksempler

Find vejnavne som ligger i postnummeret2400 København NV og indeholder et ord der starter med hvid

http://dawa.aws.dk/vejstykker?postnr=2400&q=hvid*

Find alle vejnavne i Københavns kommune (kommunekode 0101)

http://dawa.aws.dk/vejstykker?kommunekode=0101

Vejstykkeopslag

Opslag på enkelt vejstykke ud fra kommunekode og vejkode.

GET http://dawa.aws.dk/vejstykker/{kommunekode}/{kode}

Parametre

NavnBeskrivelse
kommunekodeKommunekode. 4 cifre. Eksempel: 0101 for Københavns kommune.
kodevejkode. 4 cifre.
strukturHvis format er geojson eller geojsonz angiver strukturparameteren om der ønskes en flad eller en nestet properties struktur.

Eksempler

Hent information om vejstykket med kommunekode 0101, og vejkoden 316

http://dawa.aws.dk/vejstykker/0101/316

Find det vejstykke, som ligger nærmest det angivne koordinat. Som koordinatsystem kan anvendes ETRS89/UTM32 med srid=25832 eller WGS84/geografisk med srid=4326. Default er WGS84.

GET http://dawa.aws.dk/vejstykker/reverse

Parametre

NavnBeskrivelse
xX koordinat. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives øst-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendex angives bredde-værdien.
yY koordinat. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives nord-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendex angives længde-værdien.
sridAngiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84).
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
strukturHvis format er geojson eller geojsonz angiver strukturparameteren om der ønskes en flad eller en nestet properties struktur.

Eksempler

Returner vejstykket nærmest punktet angivet af WGS84/geografisk koordinatet (12.5851471984198, 55.6832383751223)

http://dawa.aws.dk/vejstykker/reverse?x=12.5851471984198&y=55.6832383751223

Returner vejstykket nærmest punktet angivet af ETRS89/UTM32 koordinatet (725369.59, 6176652.55)

http://dawa.aws.dk/vejstykker/reverse?x=725369.59&y=6176652.55&srid=25832

Autocomplete på vejstykker. Der kan anvendes de samme parametre som ved søgning, men bemærk at q parameteren fortolkes anderledes. Læs mere under autocomplete.

GET http://dawa.aws.dk/vejstykker/autocomplete

Parametre

NavnBeskrivelse
qSe beskrivelse under autocomplete
fuzzyAktiver fuzzy søgning
kommunekodeKommunekode. 4 cifre. Eksempel: 0101 for Københavns kommune. (Flerværdisøgning mulig).
kodevejkode. 4 cifre. (Flerværdisøgning mulig).
navnVejnavn. Der skelnes mellem store og små bogstaver. Der kan anvendes wildcard-søgning. (Flerværdisøgning mulig).
postnrPostnummer. 4 cifre. (Flerværdisøgning mulig).
polygonFind de vejstykker, som overlapper med det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
cirkelFind de vejstykker, som overlapper med den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
regexFind de vejstykker, som matcher det angivne regulære udtryk.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.

Eksempler

Find alle vejstykker som indeholder jolle

http://dawa.aws.dk/vejstykker/autocomplete?q=jolle

Find alle vejstykker som indeholder strand (bemærk mellemrum tilsidst).

http://dawa.aws.dk/vejstykker/autocomplete?q=strand 

Find vejstykker i nærheden af et vejstykke

GET http://dawa.aws.dk/vejstykker/{kommunekode}/{kode}/naboer

Parametre

NavnBeskrivelse
kommunekodeKommunekode. 4 cifre. Eksempel: 0101 for Københavns kommune.
kodevejkode. 4 cifre.
afstandAngiver maksimal afstand i meter. Default er 0, som finder de vejstykker, som støder helt op til vejstykket.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.
strukturHvis format er geojson eller geojsonz angiver strukturparameteren om der ønskes en flad eller en nestet properties struktur.
sridAngiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84).

Eksempler

Find alle vejstykker, som støder op til vejstykket med kommunekode 101 og vejkode 64.

http://dawa.aws.dk/vejstykker/101/64/naboer

Beskrivelse af vejstykkedata

Ovenstående Web API udstiller vejstykker.

Web API'et udstiller for hver vejstykke følgende informationer:

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
hrefstringnejVejstykkets unikke URL.
kodestringnejIdentifikation af vejstykke. Er unikt indenfor den pågældende kommune. Repræsenteret ved fire cifre. Eksempel: I Københavns kommune er ”0004” lig ”Abel Cathrines Gade”.
navnstringjaVejens navn som det er fastsat og registreret af kommunen. Repræsenteret ved indtil 40 tegn. Eksempel: ”Hvidkildevej”.
adresseringsnavnstringjaEn evt. forkortet udgave af vejnavnet på højst 20 tegn, som bruges ved adressering på labels og rudekuverter og lign., hvor der ikke plads til det fulde vejnavn.
kommuneobjectnejKommunen som vejstykket er beliggende i.
hrefstringnejKommunens unikke URL.
kodestringnejKommunekoden. 4 cifre.
navnstringjaKommunens navn.
postnumrearraynejPostnummrene som vejstykket er beliggende i.
hrefstringnejPostnummerets unikke URL
nrstringnejPostnummer
navnstringjaDet navn der er knyttet til postnummeret, typisk byens eller bydelens navn. Repræsenteret ved indtil 20 tegn. Eksempel: ”København NV”.
historikobjectnejVæsentlige tidspunkter for vejstykket
oprettetstringjaDEPRECATED. Feltet opdateres ikke længere. Oprettelsestidspunktet for vejstykket som registreret i BBR
ændretstringjaDEPRECATED. Feltet opdateres ikke længere. Tidspunkt for seneste ændring af vejstykket, som registreret i BBR