BBR bygninger

BBR bygning søgning

Find bygninger fra BBR. For dokumentation af begreber, felter, kodelister m.v. henvises til BBR datamodellen, BBR's registreringsindhold og OIS-dokumentationen.

GET https://dawa.aws.dk/bbrlight/bygninger

Parametre

NavnBeskrivelse
idFind bygning med den angivne id (Bygning_id) (Flerværdisøgning mulig).
adgangsadresseidFind bygninger med den angivne adgangsadresseid (AdgAdr_id) (Flerværdisøgning mulig).
esrejendomsnrFind bygninger med det angivne ESR ejendomsnummer (EsrEjdNr) (Flerværdisøgning mulig).
anvendelseskodeFind bygninger med den angivne anvendelseskode (BYG_ANVEND_KODE). For mulige værdier henvises til BBR-dokumentationen. (Flerværdisøgning mulig).
kommunekodeFind bygninger med den angivne kommunekode (KomKode) (Flerværdisøgning mulig).
polygonFind bygninger, hvor bygningspunktet ligger indenfor det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
cirkelFind de bygninger, hvor bygningspunktet overlapper med den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
xFind bygningen nærmest punktet angivet ved x- og y-parametrene. Parametrene angivesi det koordinatsystem som er angivet ved srid-parameteren.
yFind bygningen nærmest punktet angivet ved x- og y-parametrene. Parametrene angivesi det koordinatsystem som er angivet ved srid-parameteren.
medtagophørteReturner også ophørte OIS entiteter (entiter med ophoert_ts forskellig fra NULL)
strukturAngiver hvilken svarstruktur der ønskes. "mini" angiver, BBR-entiten uden relatede entiteter. "nestet" angiver, at evt. relateredeentiter skal medtages. "flad" angiver, at relaterede entiter skal medtages, men i en flad struktur. "nestet" er default for JSON format, "flad" er default for GeoJSON og CSV.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.

Eksempler

Find bygninger for adgangsadresseid 0a3f5098-ac99-32b8-e044-0003ba298018

https://dawa.aws.dk/bbrlight/bygninger?adgangsadresseid=0a3f5098-ac99-32b8-e044-0003ba298018

BBR bygning enkeltopslag

Enkeltopslag af bygning

GET https://dawa.aws.dk/bbrlight/bygninger/{id}

Parametre

NavnBeskrivelse
idID (Bygning_id)
medtagophørteReturner også ophørte OIS entiteter (entiter med ophoert_ts forskellig fra NULL)
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
strukturAngiver hvilken svarstruktur der ønskes. "mini" angiver, BBR-entiten uden relatede entiteter. "nestet" angiver, at evt. relateredeentiter skal medtages. "flad" angiver, at relaterede entiter skal medtages, men i en flad struktur. "nestet" er default for JSON format, "flad" er default for GeoJSON og CSV.