BBR ejendomsrelationer

BBR ejendomsrelation søgning

Find ejendomsrelationer fra BBR.

GET https://dawa.aws.dk/bbr/ejendomsrelationer

Parametre

NavnBeskrivelse
idReturner resultater med de(n) angivne værdi(er) for id (Flerværdisøgning mulig).
statusReturner resultater med de(n) angivne værdi(er) for status (Flerværdisøgning mulig).
kommunekodeReturner resultater med de(n) angivne værdi(er) for kommunekode (Flerværdisøgning mulig).
ejendomsnummerReturner resultater med de(n) angivne værdi(er) for ejendomsnummer (Flerværdisøgning mulig).
bfeNummerReturner resultater med de(n) angivne værdi(er) for bfeNummer (Flerværdisøgning mulig).
strukturAngiv om der modtages en flad eller nestet svarstruktur. Mulige værdier: flad, nestet
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.

Eksempler

Find ejendomsrelationen med ID "4553edc4-73ac-4cca-9a7b-23a4594f7c52"

https://dawa.aws.dk/bbr/ejendomsrelationer?id=4553edc4-73ac-4cca-9a7b-23a4594f7c52

BBR ejendomsrelation enkeltopslag

Modtag BBR ejendomsrelation.

GET https://dawa.aws.dk/bbr/ejendomsrelationer/{id}

Parametre

NavnBeskrivelse
idId (UUID) på det ønskede objekt.
strukturAngiv om der modtages en flad eller nestet svarstruktur. Mulige værdier: flad, nestet
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades

Beskrivelse af BBR ejendomsrelation

API'et returnerer følgende data for BBR ejendomsrelation

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
forretningshændelsestringjaKode for den forretningshændelse, som afstedkom opdateringen af bygværkselementet til den pågældende version For mulige værdier, se kodelisten.
forretningsområdestringjaFORM-kode for det offentlige forretningsområde som har opdateret bygværkselementet til den pågældende version For mulige værdier, se kodelisten.
forretningsprocesstringjaKode for den forretningshændelse, som afstedkom opdateringen af bygværkselementet til den pågældende version For mulige værdier, se kodelisten.
idstringnejUnik og uforanderlig identifikation af ejendomsrelationen igennem hele dens livscyklus
kommuneobjectjaKode der identificerer den kommune som bygværkselementet hidhører For mulige værdier, se kodelisten.
registreringsaktørstringjaKode som angiver hvilken aktør der har foretaget registreringen af den pågældende version af bygværkselementet
statusstringjaKode for bygværkselementets status i den pågældende version, dvs. elementets tilstand i den samlede livscyklus For mulige værdier, se kodelisten.
virkningsaktørstringjaKode for den aktør der har afstedkommet virkningsegenskaberne for den pågældende version af bygværkselementet For mulige værdier, se kodelisten.
bfeNummerintegerjaAngiver den fælles ejendomsidentifikation for den bestemte faste ejendom som den tilhørende BBR-entitet udgør eller indgår i
ejendommensEjerforholdskodestringjaEjerforholdskode for hovedejeren for den ejendom som denne ejendomsrelation refrerer til, baseret på Ejerfortegnelsens oplysninger om ejerskaber ejendommen For mulige værdier, se kodelisten.
ejendomsnummerintegerjaEjendomsnummer for den ESR-ejendom som denne ejendomsrelation indgår i
ejendomstypestringjaListe med koder vedrørende ejendomstype For mulige værdier, se kodelisten.
ejerlejlighedsnummerintegerja
tinglystArealintegerja
vurderingsejendomsnummerintegerjaAngiver SKAT's vurderingsejendomsnummer som denne Ejendomsrelation indgår i
hrefstringnejURL til objektet