BBR enheder

BBR enhed søgning

Find enheder fra BBR.

GET https://dawa.aws.dk/bbr/enheder

Parametre

NavnBeskrivelse
idReturner resultater med de(n) angivne værdi(er) for id (Flerværdisøgning mulig).
statusReturner resultater med de(n) angivne værdi(er) for status (Flerværdisøgning mulig).
kommunekodeReturner resultater med de(n) angivne værdi(er) for kommunekode (Flerværdisøgning mulig).
adresse_idReturner resultater med de(n) angivne værdi(er) for adresse_id (Flerværdisøgning mulig).
anvendelseskodeReturner resultater med de(n) angivne værdi(er) for anvendelseskode (Flerværdisøgning mulig).
opgang_idReturner resultater med de(n) angivne værdi(er) for opgang_id (Flerværdisøgning mulig).
etage_idReturner resultater med de(n) angivne værdi(er) for etage_id (Flerværdisøgning mulig).
bygning_idReturner resultater med de(n) angivne værdi(er) for bygning_id (Flerværdisøgning mulig).
strukturAngiv om der modtages en flad eller nestet svarstruktur. Mulige værdier: flad, nestet
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.

Eksempler

Find enheder på etagen med ID "99dcc819-7b6d-4816-86aa-f7b5f7248279"

https://dawa.aws.dk/bbr/enheder?etage_id=99dcc819-7b6d-4816-86aa-f7b5f7248279

BBR enhed enkeltopslag

Modtag BBR enhed.

GET https://dawa.aws.dk/bbr/enheder/{id}

Parametre

NavnBeskrivelse
idId (UUID) på det ønskede objekt.
strukturAngiv om der modtages en flad eller nestet svarstruktur. Mulige værdier: flad, nestet
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades

Beskrivelse af BBR enhed

API'et returnerer følgende data for BBR enhed

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
forretningshændelsestringjaKode for den forretningshændelse, som afstedkom opdateringen af bygværkselementet til den pågældende version For mulige værdier, se kodelisten.
forretningsområdestringjaFORM-kode for det offentlige forretningsområde som har opdateret bygværkselementet til den pågældende version For mulige værdier, se kodelisten.
forretningsprocesstringjaKode for den forretningshændelse, som afstedkom opdateringen af bygværkselementet til den pågældende version For mulige værdier, se kodelisten.
idstringnejUnik og uforanderlig identifikation af bygværkselementet igennem hele dets livscyklus
kommuneobjectjaKode der identificerer den kommune som bygværkselementet hidhører For mulige værdier, se kodelisten.
registreringsaktørstringjaKode som angiver hvilken aktør der har foretaget registreringen af den pågældende version af bygværkselementet
statusstringjaKode for bygværkselementets status i den pågældende version, dvs. elementets tilstand i den samlede livscyklus For mulige værdier, se kodelisten.
virkningsaktørstringjaKode for den aktør der har afstedkommet virkningsegenskaberne for den pågældende version af bygværkselementet For mulige værdier, se kodelisten.
adresseobjectja
etageobjectja
opgangobjectja
bygningobjectja
enh020EnhedensAnvendelsestringjaAngiver kode for enhedens anvendelse. For mulige værdier, se kodelisten.
enh023BoligtypestringjaAngiver kode for boligtype. For mulige værdier, se kodelisten.
enh024KondemneretBoligenhedstringjaAngiver kode for kondemneret boligenhed. For mulige værdier, se kodelisten.
enh025OprettelsesdatoForEnhedensIdentifikationstringjaAngiver oprettelsesdato for enheden.
enh026EnhedensSamledeArealintegerjaAngiver enhedens samlede areal.
enh027ArealTilBeboelseintegerjaAngiver enhedens areal til beboelse.
enh028ArealTilErhvervintegerjaAngiver enhedens areal til erhverv.
enh030KildeTilEnhedensArealerstringjaAngiver kode for kilde til oplysninger om areal. For mulige værdier, se kodelisten.
enh031AntalVærelserintegerjaAngiver antal værelser i enheden.
enh032ToiletforholdstringjaAngiver kode for enhedens toiletforhold. For mulige værdier, se kodelisten.
enh033BadeforholdstringjaAngiver kode for enhedens badeforhold. For mulige værdier, se kodelisten.
enh034KøkkenforholdstringjaAngiver kode for enhedens køkkenforhold. For mulige værdier, se kodelisten.
enh035EnergiforsyningstringjaAngiver kode for enhedens energiforsyning. For mulige værdier, se kodelisten.
enh039AndetArealintegerjaAngiver enhedens andet areal
enh041LovligAnvendelsestringjaAngiver eventuel dispensation til anvendelse af enheden For mulige værdier, se kodelisten.
enh042DatoForTidsbegrænsetDispensationstringjaAngiver dato for tidsbegrænset dispensation.
enh044DatoForDelvisIbrugtagningsTilladelsestringjaAngiver dato for delvis ibrugtagningstilladelse.
enh045UdlejningsforholdstringjaAngiver enhedens udlejningsforhold For mulige værdier, se kodelisten.
enh046OffentligStøttestringjaAngiver offentlig støtte. For mulige værdier, se kodelisten.
enh047IndflytningDatostringjaAngiver dato for indflytning.
enh048GodkendtTomBoligstringjaAngiver om boligen er godkendt som tom bolig For mulige værdier, se kodelisten.
enh051VarmeinstallationstringjaAngiver enhedens varmeinstallation. For mulige værdier, se kodelisten.
enh052OpvarmningsmiddelstringjaAngiver enhedens opvarmningsmiddel. For mulige værdier, se kodelisten.
enh053SupplerendeVarmestringjaAngiver enhedens supplerende varme. For mulige værdier, se kodelisten.
enh060EnhedensAndelFællesAdgangsarealintegerjaAngiver enhedens andel i fælles adgangsareal.
enh061ArealAfÅbenOverdækningintegerjaAngiver enhedens areal af åben overdækning.
enh062ArealAfLukketOverdækningUdestueintegerjaAngiver enhedens areal af lukket overdækning.
enh063AntalVærelserTilErhvervintegerjaAngiver antal værelser i enheden der anvendes til erhverv.
enh065AntalVandskylledeToiletterintegerjaAngiver antal vandskyllende toiletter.
enh066AntalBadeværelserintegerjaAngiver antal badeværeslser.
enh067StøjisoleringintegerjaAngiver årstal for støjisolering.
enh068FlexboligTilladelsesartstringjaListe med koder vedrørende arten af tilladelse For mulige værdier, se kodelisten.
enh069FlexboligOphørsdatostringja
enh070ÅbenAltanTagterrasseArealintegerja
enh071AdresseFunktionstringjaListe med koder vedrørende adressens funktion i forhold til enheden For mulige værdier, se kodelisten.
enh101GyldighedsdatostringjaAngvier gyldighedsdato for enheden
enh102HerafAreal1integerja
enh103HerafAreal2integerja
enh104HerafAreal3integerja
enh105SupplerendeAnvendelseskode1stringjaListe med koder vedrørende anvendelse For mulige værdier, se kodelisten.
enh106SupplerendeAnvendelseskode2stringjaListe med koder vedrørende anvendelse For mulige værdier, se kodelisten.
enh107SupplerendeAnvendelseskode3stringjaListe med koder vedrørende anvendelse For mulige værdier, se kodelisten.
enh127FysiskArealTilBeboelseintegerjaAngiver enhedens fysiske areal til beboelse.
enh128FysiskArealTilErhvervintegerjaAngiver enhedens fysiske areal til erhverv.
enh500NotatlinjerstringjaBeskrivende tekstnotat om særlige forhold for dette BBR-element
hrefstringnejURL til objektet