BBR etager

BBR etage søgning

Find etager fra BBR.

GET https://dawa.aws.dk/bbr/etager

Parametre

NavnBeskrivelse
idReturner resultater med de(n) angivne værdi(er) for id (Flerværdisøgning mulig).
statusReturner resultater med de(n) angivne værdi(er) for status (Flerværdisøgning mulig).
kommunekodeReturner resultater med de(n) angivne værdi(er) for kommunekode (Flerværdisøgning mulig).
bygning_idReturner resultater med de(n) angivne værdi(er) for bygning_id (Flerværdisøgning mulig).
strukturAngiv om der modtages en flad eller nestet svarstruktur. Mulige værdier: flad, nestet
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.

Eksempler

Find etager i bygningen med id "813700c5-8416-4530-a830-5c7ec222cc7c"

https://dawa.aws.dk/bbr/etager?bygning_id=813700c5-8416-4530-a830-5c7ec222cc7c

BBR etage enkeltopslag

Modtag BBR etage.

GET https://dawa.aws.dk/bbr/etager/{id}

Parametre

NavnBeskrivelse
idId (UUID) på det ønskede objekt.
strukturAngiv om der modtages en flad eller nestet svarstruktur. Mulige værdier: flad, nestet
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades

Beskrivelse af BBR etage

API'et returnerer følgende data for BBR etage

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
forretningshændelsestringjaKode for den forretningshændelse, som afstedkom opdateringen af bygværkselementet til den pågældende version For mulige værdier, se kodelisten.
forretningsområdestringjaFORM-kode for det offentlige forretningsområde som har opdateret bygværkselementet til den pågældende version For mulige værdier, se kodelisten.
forretningsprocesstringjaKode for den forretningshændelse, som afstedkom opdateringen af bygværkselementet til den pågældende version For mulige værdier, se kodelisten.
idstringnejUnik og uforanderlig identifikation af bygværkselementet igennem hele dets livscyklus
kommuneobjectjaKode der identificerer den kommune som bygværkselementet hidhører For mulige værdier, se kodelisten.
registreringsaktørstringjaKode som angiver hvilken aktør der har foretaget registreringen af den pågældende version af bygværkselementet
statusstringjaKode for bygværkselementets status i den pågældende version, dvs. elementets tilstand i den samlede livscyklus For mulige værdier, se kodelisten.
virkningsaktørstringjaKode for den aktør der har afstedkommet virkningsegenskaberne for den pågældende version af bygværkselementet For mulige værdier, se kodelisten.
bygningobjectja
eta006BygningensEtagebetegnelsestringjaAngiver etagebetegnelse på pågælde etage i bygningen.
eta020SamletArealAfEtageintegerjaAngiver det samlede areal af den pågældende etage.
eta021ArealAfUdnyttetDelAfTagetageintegerjaAngiver arealet af den del af tagetagen der bliver udnyttet.
eta022KælderarealintegerjaAngiver areal af kælder, hvis loft ligger mindre end 1.25 m over terræn.
eta023ArealAfLovligBeboelseIKælderintegerjaAngiver arealet af lovlig beboelse i kælder.
eta024EtagensAdgangsarealintegerjaAngiver samlet areal af adgangsareal.
eta025EtagetypestringjaAngiver etages type. For mulige værdier, se kodelisten.
eta026ErhvervIKælderintegerjaAngiver det samlede areal af erhverv i kælder.
eta500NotatlinjerstringjaBeskrivende tekstnotat om særlige forhold for dette BBR-element
hrefstringnejURL til objektet