BBR fordelingaffordelingsarealer

BBR fordelingaffordelingsareal søgning

Find fordelingen af fordelingsarealer fra BBR. Bemærk, at der kun er registreret få fordelingsarealer.

GET https://dawa.aws.dk/bbr/fordelingaffordelingsarealer

Parametre

NavnBeskrivelse
idReturner resultater med de(n) angivne værdi(er) for id (Flerværdisøgning mulig).
statusReturner resultater med de(n) angivne værdi(er) for status (Flerværdisøgning mulig).
kommunekodeReturner resultater med de(n) angivne værdi(er) for kommunekode (Flerværdisøgning mulig).
fordelingsareal_idReturner resultater med de(n) angivne værdi(er) for fordelingsareal_id (Flerværdisøgning mulig).
enhed_idReturner resultater med de(n) angivne værdi(er) for enhed_id (Flerværdisøgning mulig).
strukturAngiv om der modtages en flad eller nestet svarstruktur. Mulige værdier: flad, nestet
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.

Eksempler

Find fordelingen af fordelingsarealet med ID "59402429-9b01-4a37-909a-f1f5d8d234e2"

https://dawa.aws.dk/bbr/fordelingaffordelingsarealer?fordelingsareal_id=59402429-9b01-4a37-909a-f1f5d8d234e2

BBR fordelingaffordelingsareal enkeltopslag

Modtag BBR fordelingaffordelingsareal. Bemærk, at der kun er registreret få fordelingsarealer.

GET https://dawa.aws.dk/bbr/fordelingaffordelingsarealer/{id}

Parametre

NavnBeskrivelse
idId (UUID) på det ønskede objekt.
strukturAngiv om der modtages en flad eller nestet svarstruktur. Mulige værdier: flad, nestet
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades

Beskrivelse af BBR fordelingaffordelingsareal

API'et returnerer følgende data for BBR fordelingaffordelingsareal

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
forretningshændelsestringjaKode for den forretningshændelse, som afstedkom opdateringen af bygværkselementet til den pågældende version For mulige værdier, se kodelisten.
forretningsområdestringjaFORM-kode for det offentlige forretningsområde som har opdateret bygværkselementet til den pågældende version For mulige værdier, se kodelisten.
forretningsprocesstringjaKode for den forretningshændelse, som afstedkom opdateringen af bygværkselementet til den pågældende version For mulige værdier, se kodelisten.
idstringnejUnik og uforanderlig identifikation af bygværkselementet igennem hele dets livscyklus
kommuneobjectjaKode der identificerer den kommune som bygværkselementet hidhører For mulige værdier, se kodelisten.
registreringsaktørstringjaKode som angiver hvilken aktør der har foretaget registreringen af den pågældende version af bygværkselementet
statusstringjaKode for bygværkselementets status i den pågældende version, dvs. elementets tilstand i den samlede livscyklus For mulige værdier, se kodelisten.
virkningsaktørstringjaKode for den aktør der har afstedkommet virkningsegenskaberne for den pågældende version af bygværkselementet For mulige værdier, se kodelisten.
enhedobjectja
fordelingsarealobjectja
beboelsesArealFordeltTilEnhedintegerja
erhvervsArealFordeltTilEnhedintegerja
hrefstringnejURL til objektet