BBR grunde

BBR grund søgning

Find grunde fra BBR.

GET https://dawa.aws.dk/bbr/grunde

Parametre

NavnBeskrivelse
idReturner resultater med de(n) angivne værdi(er) for id (Flerværdisøgning mulig).
statusReturner resultater med de(n) angivne værdi(er) for status (Flerværdisøgning mulig).
kommunekodeReturner resultater med de(n) angivne værdi(er) for kommunekode (Flerværdisøgning mulig).
husnummer_idReturner resultater med de(n) angivne værdi(er) for husnummer_id (Flerværdisøgning mulig).
bestemtFastEjendom_idReturner resultater med de(n) angivne værdi(er) for bestemtFastEjendom_id (Flerværdisøgning mulig).
strukturAngiv om der modtages en flad eller nestet svarstruktur. Mulige værdier: flad, nestet
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.

Eksempler

Find grunde med husnummeret "0a3f507b-c905-32b8-e044-0003ba298018"

https://dawa.aws.dk/bbr/grunde?husnummer_id=0a3f507b-c905-32b8-e044-0003ba298018

BBR grund enkeltopslag

Modtag BBR grund.

GET https://dawa.aws.dk/bbr/grunde/{id}

Parametre

NavnBeskrivelse
idId (UUID) på det ønskede objekt.
strukturAngiv om der modtages en flad eller nestet svarstruktur. Mulige værdier: flad, nestet
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades

Beskrivelse af BBR grund

API'et returnerer følgende data for BBR grund

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
forretningshændelsestringjaKode for den forretningshændelse, som afstedkom opdateringen af bygværkselementet til den pågældende version For mulige værdier, se kodelisten.
forretningsområdestringjaFORM-kode for det offentlige forretningsområde som har opdateret bygværkselementet til den pågældende version For mulige værdier, se kodelisten.
forretningsprocesstringjaKode for den forretningshændelse, som afstedkom opdateringen af bygværkselementet til den pågældende version For mulige værdier, se kodelisten.
idstringnejUnik og uforanderlig identifikation af bygværkselementet igennem hele dets livscyklus
kommuneobjectjaKode der identificerer den kommune som bygværkselementet hidhører For mulige værdier, se kodelisten.
registreringsaktørstringjaKode som angiver hvilken aktør der har foretaget registreringen af den pågældende version af bygværkselementet
statusstringjaKode for bygværkselementets status i den pågældende version, dvs. elementets tilstand i den samlede livscyklus For mulige værdier, se kodelisten.
virkningsaktørstringjaKode for den aktør der har afstedkommet virkningsegenskaberne for den pågældende version af bygværkselementet For mulige værdier, se kodelisten.
husnummerobjectja
bestemtFastEjendomobjectja
gru009VandforsyningstringjaAngiver forhold omkring vandforsyning for grunden. For mulige værdier, se kodelisten.
gru010AfløbsforholdstringjaAngiver afløbsforhold for grunden. For mulige værdier, se kodelisten.
gru021UdledningstilladelsestringjaAngiver status for udledningstilladelse på grunden. For mulige værdier, se kodelisten.
gru022MedlemskabAfSpildevandsforsyningstringjaAngiver om der for grunden er indgået kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningsselskab. For mulige værdier, se kodelisten.
gru023PåbudVedrSpildevandsafledningstringjaAngiver om der er givet påbud vedr. spildevandsafledning på grunden. For mulige værdier, se kodelisten.
gru024FristVedrSpildevandsafledningstringjaAngiver dato for frist for evt. påbud vedr. spildevandsafledning på grunden.
gru025TilladelseTilUdtrædenstringjaAngiver tilladelse til udtræden af det offentlige kloakfællesskab. For mulige værdier, se kodelisten.
gru026DatoForTilladelseTilUdtrædenstringjaAngiver dato for tilladelse til udtræden af det offentlige kloakfællesskab.
gru027TilladelseTilAlternativBortskaffelseEllerAfledningstringjaAngiver tilladelse til alternativ bortskaffelse eller afledning af spildevand. For mulige værdier, se kodelisten.
gru028DatoForTilladelseTilAlternativBortskaffelseEllerAfledningstringjaAngiver dato for tilladelse til alternativ bortskaffelse eller afledning af spildevand.
gru029DispensationFritagelseIftKollektivVarmeforsyningstringjaAngiver dispensation eller fritagelse ift kollektiv varmeforsyning. For mulige værdier, se kodelisten.
gru030DatoForDispensationFritagelseIftKollektivVarmeforsyningstringjaAngiver dato for dispensation eller fritagelse ift kollektiv varmeforsyning.
gru500NotatlinjerstringjaBeskrivende tekstnotat om særlige forhold for dette BBR-element
hrefstringnejURL til objektet